content top

Pružná pracovní doba

Pružnou pracovní dobu, kterou lze označit za jeden z firemních benefitů, nabízí svým zaměstnancům stále více českých společností. Hlavní podstatou pružné pracovní doby, pro niž se často používá název flexibilní pracovní doba, je to, že zaměstnanec si sám zvolí jak začátek, tak zpravidla i konec pracovního dne. Volitelná pracovní doba Pružná pracovní doba je kombinací základních a volitelných...

Celý článek

Vedlejší pracovní poměr

V případě, že máte práci na plný úvazek a k tomu si chcete bokem ještě přivydělat, je tento váš přivýdělek, na nějž máte rovněž uzavřenou smlouvu, chápán jako vedlejší pracovní poměr. Práce, kterou vykonáváte na plný úvazek, je zase podle zákona brána jako váš hlavní pracovní poměr. Délka pracovní doby Pokud kromě hlavního pracovního poměru pracujete také u stejného či jiného...

Celý článek

Ukončení pracovního poměru dohodou

zaměstnavatel se zaměstnancem. Tento dvoustranný úkon musí mít písemnou formu. Jeho součástí musí být datum ukončení pracovního poměru, měl by obsahovat i důvod ukončení pracovního poměru a také způsob vypořádání nevyčerpané dovolené. Ukončení dohodou versus výpověď V čem se ukončení pracovního poměru dohodou liší od výpovědi z pracovního poměru? Na rozdíl od dohody je totiž výpověď...

Celý článek

Výpověď z pracovního poměru

Podáním výpovědi může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. V obou případech má zaměstnanec nárok minimálně na dvouměsíční výpovědní lhůtu. Zaměstnanec má nárok na odstupné pouze tehdy, pokud výpověď z pracovního poměru podá jeho zaměstnavatel. Výpověď podaná zaměstnavatelem Z jakých důvodů může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď? Zaměstnavatel může ve...

Celý článek

Co musí obsahovat pracovní smlouva: Veškeré náležitosti

Pracovní smlouva, kterou mezi sebou uzavírají zaměstnavatel se zaměstnancem, musí obsahovat několik podstatných údajů. K povinným údajům patří zejména druh práce, místo výkonu práce a termín nástupu do práce. Pracovní smlouva může rovněž obsahovat údaje o zkušební době nebo stanovené délce dovolené. Veškeré náležitosti uvedené v pracovní smlouvě Pracovní smlouva se uzavírá písemně. Než...

Celý článek

Dohoda o změně pracovní smlouvy

Obsah pracovní smlouvy, jejíž platnost podpisem stvrdili zaměstnanec a zaměstnavatel, lze pozměnit. Pokud mají o změnu zájem obě strany, mohou mezi sebou písemně uzavřít dohodu o změně pracovní smlouvy. Změna pracovní smlouvy dohodou Zaměstnanec a zaměstnavatel mohou dohodou změnit obsah pracovní smlouvy, kterou spolu v minulosti uzavřeli. Dohoda o změně pracovní smlouvy přitom musí mít písemnou formu....

Celý článek

Pracovní smlouva: Poměr na dobu neurčitou

Pracovní smlouva se obvykle sjednává na dobu neurčitou. To znamená, že jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli, kteří pracovní smlouvu podepsali, není známo, kdy smluvený pracovní poměr skončí. Během trvání pracovního poměru je však možné dohodou dobu neurčitou změnit na dobu určitou. Formality kolem pracovní smlouvy Pracovní smlouva, kterou mezi sebou uzavírají zaměstnavatel se zaměstnancem, musí mít...

Celý článek

Dodatek k pracovní smlouvě

Dodatek k pracovní smlouvě je stejně jako dohoda o změně pracovní smlouvy dvoustranným právním dokumentem, na jehož znění se mezi sebou musí dohodnout jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Podstatou dodatku k pracovní smlouvě je doplnění původní pracovní smlouvy o některé další náležitosti. Existence pracovní smlouvy Aby mohl být vydán dodatek k pracovní smlouvě, je samozřejmé, že zaměstnavatel se...

Celý článek

Pracovní smlouva: Poměr na dobu určitou

Zaměstnavatelé si velmi oblíbili pracovní smlouvu na dobu určitou. Když by chtěli snížit stav svých zaměstnanců, v případě smlouvy na dobu určitou nemusejí vyplácet odstupné. A co je pro zaměstnavatele rovněž výhodné? Pracovní smlouvy na dobu určitou lze totiž v některých případech opakovat několikrát po sobě. Pracovní smlouva na dobu určitou Jak poznáte, že máte se svým zaměstnavatelem dohodnutý...

Celý článek

Pracovní smlouva a její vzor

V pracovní smlouvě, která je uzavřena buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou, se zaměstnavatel se zaměstnancem domlouvá na druhu práce, místu výkonu práce a termínu nástupu do práce. Pracovní smlouva, která je dvoustranným právním úkonem, může mít navíc pouze písemnou formu. Přinášíme vám její vzor. Písemná forma smlouvy V případě, aby mohla být pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a...

Celý článek
content top