Dress code neboli povinný styl oblékání v České republice předepisuje svým zaměstnancům zhruba 42 procent firem. Přístup k oblékání zaměstnanců se velmi odlišuje s ohledem na obor, profesi i významnost a velikost dané společnosti. V malých tuzemských firmách panuje v oblékání větší svoboda, ovšem u nadnárodních korporací bývá pevný dress code pravidlem. Dress code obsažený v interních...

Celý článek