Delegování je jedním ze způsobů manažerského myšlení. Právě delegováním, přenášejí řídící pracovníci na své podřízené jak jednotlivé úkoly, tak i část své pravomoci. Delegování práce navíc vedoucímu pracovníku uspoří čas, který může strávit řešením důležitějších úkolů. Způsob delegování práce Úkoly mohou být vedoucím pracovníkem delegovány například jednorázově. Můžeme...

Celý článek