Vedení lidí

O zaměstnanci, jehož náplní práce je vedení lidí neboli leadership, by se dalo v současné době říci, že by měl být spíše partnerem než přímo pouze nadřízeným svých podřízených spolupracovníků. Co je hlavní podstatou leadershipu a jak by měl zaměstnanec, jež je pověřen vedením lidí, postupovat?

Dvojí chápání pojmu

Vedení lidí je chápáno jako dílčí manažerská funkce, ovšem některé přístupy tento pojem odlišují od klasických řídicích praktik a zdůrazňují jak aspekt dlouhodobé vize, tak aktivizaci všech pracovníků k jejímu dosažení.

Co je základem vedení lidí

Zaměstnanec, zpravidla manažer, jehož náplní práce je vedení lidí, každodenně pracuje se svými kolegy ve firmě. Jeho posláním je podpořit a zlepšit vztahy mezi všemi zainteresovanými stranami, a to jak uvnitř, tak v ně společnosti.

Cesta k žádoucím výsledkům

U svých kolegů by přitom měl lídr rozvinout výkonnost a měl by je dovést k žádoucím výsledkům. Důležité navíc je, aby jeho kolegové přišli na to, proč a jak jejich práce přispívá k účelu naplňování existence firmy, kterou svojí činností spoluvytvářejí.

Úspěšné fungování firmy

Hlavní tedy je, aby manažer pověřený vedením lidí dokázal přijít na to, jak uvolnit rozvojových potenciál svých zaměstnanců, a zároveň, jak je motivovat ke zvýšení výkonu. Následně by jim měl umožnit, aby mohli přispět k úspěšnému fungování firmy, v níž pracují.

Rozvinutí potenciálu zaměstnanců

Jakým způsobem byl se měl lídr pokusit rozvinout skrytý potenciál svých kolegů? Podstatné je, aby v samotné firmě vznikly takové podmínky, díky nimž by všichni zaměstnanci věděli, co od nich firma očekává, čím jí mohou přispět a jakým způsobem firma jejich úsilí ocení.

Kultura vedení lidí

Tato atmosféra důvěry a možnost svobodně vyjádřit svůj názor jsou základními stavebními kameny kultury vedení lidí. Podle odborníků se právě v tomto svobodnějším a uvolněnějším pracovním prostředí zaměstnanci častěji učí novým dovednostem a rovněž podávají výkony „nad očekávání“.

Základní rovnice a vedení lidí

Lídři často používají v praxi následující rovnici: PV = f * (M * S * P), která vyjadřuje vztah mezi účinným vedením lidí ve firmě a rozvojem pracovního výkonu zaměstnanců. Tato rovnice se čte následujícím způsobem: Pracovní výkon (PV) je závislý na úrovni motivace (M) a schopností pracovníka (S) a na podmínkách, které mu pro jeho práci firma vytvoří (P).

Tři důležité faktory

A právě vedení lidí neboli leadership se zabývá jak motivací a schopností pracovníka, tak podmínkami, které zaměstnanec ve své práci má. Tyto tři faktory se přitom zaměstnanec pověřený vedením lidí (tj. lídr) pokouší rozvíjet v zájmu jednoho zaměstnance, týmu i firmy jako celek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno