Vstupní prohlídka do zaměstnání

Byli jste přijati na novou pracovní pozici. Než ale do zaměstnání nastoupíte a podepíšete pracovní smlouvu, musíte se ještě nechat podrobit vstupní prohlídce. Proč se vlastně vstupní prohlídka do zaměstnání provádí? Lékař pověřený firmou, do níž máte nastoupit, totiž musí posoudit vaši zdravotní způsobilost ve vztahu k práci, kterou budete vykonávat.

Co říká zákoník práce

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se nový zaměstnanec před tím, než poprvé nastoupí do pracovního poměru a podepíše také pracovní smlouvu, podrobil vstupní lékařské prohlídce.

Povinností zaměstnavatele tedy je, aby zaměstnanci tuto vstupní prohlídku do zaměstnání nařídil, a povinností nového zaměstnance zase je, aby tuto vstupní lékařskou prohlídku absolvoval.

Pro koho platí vstupní prohlídka

Vstupní prohlídku musí absolvovat lidé, kteří budou zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu. Nově ovšem platí, že zaměstnavatel musí nařídit vstupní prohlídku do zaměstnání i těm, kteří budou zaměstnání na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo na různé zkrácené pracovní poměry.

Práce konané mimo pracovní poměr

V případě práce konané mimo pracovní poměr (tj. práce vedlejší) ovšem stále platí, že zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit vstupní prohlídku do zaměstnání pouze v tom případě, že vykonávaná práce je práce rizikovou.

Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit vstupní prohlídku i tehdy, jestliže má pochybnosti o zaměstnancově způsobilosti k práci.

Inspekce práce

Kdo může zkontrolovat, zda ke vstupní prohlídce do zaměstnání skutečně došlo? Tj. zda zaměstnavatel tuto prohlídku nařídil a zaměstnanec ji absolvoval? Kontrola, zda skutečně došlo ke splnění této zákonné povinnosti, spadá konkrétně do kompetence inspekce práce.

Podstata vstupní prohlídky do zaměstnání

Co je podstatou vstupní prohlídky do zaměstnání? Lékař vykonávající tuto prohlídku musí posléze zaměstnavatele ubezpečit, zda je (nebo případně není) nový zaměstnanec zdravotně způsobilý vykonávat danou pracovní pozici.

Náklady na provedení vstupní prohlídky

Kdo platí náklady na provedení vstupní prohlídky do zaměstnání? Tyto náklady ve smyslu zdravotnických poplatků a zpoplatnění lékařského úkonu by měl zaměstnanci plně hradit právě zaměstnavatel.  Zaměstnavatel by tedy tyto náklady neměl přenášet na zaměstnance.

Daňově uznatelné náklady

Náklady na provedení vstupní prohlídky do zaměstnání jsou přitom daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele. Tyto náklady si tak může zaměstnavatel odepsat z daní.

Pravidelná lékařská prohlídka

Na vstupní lékařskou prohlídku navazuje také pravidelná lékařská prohlídka. Podle zákoníku práce by měl totiž zaměstnavatel své zaměstnance v rámci ochrany zdraví při práci pravidelně podrobovat i preventivním lékařským prohlídkám.

Četnost prohlídek do zaměstnání

Tyto pravidelné prohlídky zpravidla vycházejí z předpisů o bezpečnosti práce. Četnost těchto prohlídek, na které musí zaměstnanec docházet, záleží na charakteru práce, na pracovní pozici i na místě, kde je práce vykonávána.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno