Dodatek k pracovní smlouvě

Dodatek k pracovní smlouvě je stejně jako dohoda o změně pracovní smlouvy dvoustranným právním dokumentem, na jehož znění se mezi sebou musí dohodnout jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Podstatou dodatku k pracovní smlouvě je doplnění původní pracovní smlouvy o některé další náležitosti.

Existence pracovní smlouvy

Aby mohl být vydán dodatek k pracovní smlouvě, je samozřejmé, že zaměstnavatel se zaměstnavatelem mezi sebou museli nejprve uzavřít klasickou pracovní smlouvu, která má písemnou formu.

Definice pracovní smlouvy

Jak je pracovní smlouva definována? Tato smlouva je uzavřena buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Zaměstnavatel se zaměstnancem se v ní společně domlouvají na druhu práce, místu výkonu práce a termínu nástupu do práce.

Aby byla pracovní smlouva platná, musí obsahovat veškeré náležitosti, v opačném případě je neplatná. Než zaměstnanec pracovní smlouvu stvrdí svým podpisem, měl by si ji důkladně přečíst.

Co musí obsahovat pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí mít v sobě uvedeny následující povinné údaje:

 • Druh práce. Tento údaj se v pracovní smlouvě uvádí z důvodu plnění základních povinností, které vyplývají z pracovního poměru jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Druh práce uvedený v pracovní smlouvě souvisí také s případnými změnami sjednaných pracovních podmínek, pokud jde o převedení na jinou práci.
 • Místo výkonu práce. V pracovní smlouvě musí být uvedena přesná adresa výkonu práce. Zaměstnanec může vykonávat práci také na více pracovištích.
 • Den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí obsahovat i konkrétní den nástupu do práce. Pokud se ovšem zaměstnanec v tento den do práce nedostaví – aniž by mu v tom bránila nějaká překážka – může zaměstnavatel od této pracovní smlouvy odstoupit.

Pracovní smlouva může obsahovat také několik doplňkových údajů, a to například:

 • Zkušební doba
 • Délka dovolené
 • Sjednání pracovního poměru na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou
 • Pružná pracovní doba
 • Výše mzdy
 • Termín výplaty

Dodatek k pracovní smlouvě

Pokud během pracovního poměru dojde ke změnám, které se bezprostředně týkají údajů uvedených v pracovní smlouvě, musí tuto skutečnost zaměstnavatel řešit právě číslovaným dodatkem k pracovní smlouvě. Dodatek k pracovní smlouvě přitom doplňuje původní informace obsažené v pracovní smlouvě.

Nesouhlas zaměstnance s dodatkem

Co je ale podstatné: Dodatek k pracovní smlouvě lze uzavřít pouze za souhlasu obou stran, tedy jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Pokud tedy zaměstnanec s dodatkem k pracovní smlouvě nesouhlasí, není jeho povinností tento dodatek podepsat. Kvůli odmítnutí dodatku rovněž nemůže dát zaměstnavatel svému zaměstnanci výpověď.

Nejčastější dodatky k pracovní smlouvě

Zaměstnavatel upravuje údaje uvedené v pracovní smlouvě dodatkem k pracovní smlouvě nejčastěji v těchto případech:

 • Pokud chce upravit (tj. snížit, nebo zvýšit) výši mzdy zaměstnance.
 • Pokud chce upravit rozsah zaměstnancova pracovního úvazku. Například snížit pracovní dobu z 8 hodin denně na 6 hodin denně.
 • Pokud chce zaměstnanci v rámci druhu práce, kterou vykonává, rozšířit rozsah pracovní náplně.
 • Pokud chce upravit pracovní dobu zaměstnance.
 • Pokud chce doplnit nové místo výkonu práce.
 • Pokud chce upravit délku dovolené zaměstnance atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno