Jak napsat životopis

Jestliže se ucházíte o zaměstnání, váš potenciální zaměstnavatel po vás bude nejprve chtít životopis. Jak ale životopis napsat, abyste v něm zdůraznili svoje přednosti, potlačili nedostatky a zároveň přesvědčili zaměstnavatele, že jste tím nejlepším kandidátem pro nabízenou pracovní pozici?

Forma životopisu

V prvé řadě byste se měli zamyslet nad formou životopisu. V dnešní době se nejčastěji používá životopis strukturovaný. Někteří zaměstnavatelé ale po vás mohou chtít i životopis klasický, který je psaný v celých větách a který navíc může hodně povědět o vaší kreativitě a šíři slovní zásoby.

Klasický životopis je vhodné psát chronologicky a nesluší se přebíhat od tématu k tématu, jinak bude text klasického životopisu působit zmateně.

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis, který ve většině případů zaměstnavatelé požadují, je preferován hlavně kvůli stručnosti, výstižnosti a přehlednosti. Ve strukturovaném životopise uchazeč o zaměstnání dělí informace o sobě do několika rubrik. V rubrikách jsou přitom tyto informace heslovitě strukturovány.

Základní rubriky strukturovaného životopisu

Jaké údaje patří k základní rubrikám strukturovaného životopisu? Především osobní údaje, vzdělání, kurzy a školení, pracovní zkušenosti, další znalosti, schopnosti a dovednosti a případně také reference. Tyto rubriky se pak dělí následovně:

I. Osobní údaje

Jméno a příjmení

– Titul

– Datum narození

– Adresa trvalého bydliště

– Kontaktní telefon

– E-mail

– Rodinný stav

– Národnost

II. Vzdělání, kurzy a školení

– Vysoká škola (datum, název školy, obor studia, specializace, forma zakončení)

– Střední škola nebo učiliště (datum, název školy, případná specializace, forma zakončení)

– Kurzy a školení (datum, místo, název kurzu nebo školení, forma zakončení)

III. Pracovní zkušenosti

– Jméno společnosti, datum, profese, popis činnosti

Pozn.: Pracovní zkušenosti řaďte ve strukturovaném životopisu sestupně, tedy od současné doby do minulosti.

IV. Zájmy a koníčky

Pozn.: V životopisu heslovitě uveďte, jakým aktivitám se rádi a často věnujete ve svém volném čase.

V. Další schopnosti a dovednosti

– Práce na počítači

– Řidičský průkaz

– Psaní všemi deseti

– Komunikační a organizační schopnosti atd.

Na co ještě při psaní životopisu nezapomenout?

Na závěr životopisu nezapomeňte uvést datum a místo a rovněž připojte svůj vlastnoruční podpis. Váš potencionální zaměstnavatel také přivítá, když  zpracovaný životopis doplníte o svou aktuální fotografii.

Fotografie by měla být umístěna v pravém horním rohu životopisu. Rozhodně nepodceňujte její výběr. Právě i fotografie připojená k životopisu toho o vás dokáže mnoho říct. Jaká fotografie je nejvhodnější? Především fotografie pasového formátu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno