Srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy dělíme na dobrovolné a nedobrovolné. K dobrovolným srážkách ze mzdy, v rámci kterých mezi sebou zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu, patří například srážky za užívání služebního bytu či služebního telefonu nebo srážky za stravné.

Nedobrovolné srážky ze mzdy

Na rozdíl od dobrovolných srážek ze mzdy jsou nedobrovolné srážky ze mzdy prováděny bez souhlasu zaměstnance. K nedobrovolným srážkám ze mzdy patří především exekuce.

Zaměstnavatelé – plátci mezd – se musí při provádění exekučních srážek ze mzdy řídit občanským soudním řádem. A to z důvodu, aby byly pravidelné srážky ze mzdy provedeny řádně a včas.

Čistá mzda

Pravidelné srážky se odečítají z čisté mzdy zaměstnance. Čistou mzdu vypočítáte tak, že od své hrubé mzdy odečtete zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na důchodové pojištění a příspěvek na zdravotní pojištění.

Srážky z ostatních příjmů

Srážky lze provést i z jiných příjmů, s nimiž se nakládá jako se mzdou. Jde například o důchody, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, stipendium, odstupné, dohodu o pracovní činnosti atd. Tyto srážky se ovšem neprovádějí z dohod o provedení práce.

Dohoda o srážkách ze mzdy

Pracovní zákoník říká, že zaměstnanec se zaměstnavatelem mezi sebou mohou uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy za účelem, aby byly uspokojeny pohledávky zaměstnavatele. Jde například o dohodu o srážkách stravného, o dohodu o srážkách za použití telefonu nebo auta k osobním účelům nebo o dohodu o náhradě škody způsobené zaměstnavateli.

Písemná forma

Tato dohoda o pravidelných srážkách ze mzdy musí mít písemnou formu. Často bývá přímou součástí pracovní smlouvy nebo je součástí dodatku k pracovní smlouvě.

Dohoda s třetí osobou

Dohodu o srážkách ze mzdy mezi sebou nemusí stvrdit pouze zaměstnanec a zaměstnavatel. Zaměstnavatel totiž může tuto dohodu uzavřít také se třetí osobou. V tomto případě se jedná především o dohodu o úhradu výživného. Dohodu o výživném je přitom zaměstnavatel povinen v každém případě přijmout.

Srážky ze mzdy a úhrada dluhu

Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014, zásadním způsobem mění dosavadní úpravu dohody o srážkách ze mzdy. V občanském zákoníku se konkrétně nově mluví o úhradě dluhu právě prostřednictvím srážky ze mzdy.

Omezení úhrady dluhu

Dluh je tedy možné od roku 2014 zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy. Zaměstnavatel přitom s touto dohodou musí souhlasit. Je úhrada dluhu ze mzdy (tj. exekuční srážka ze mzdy) nějak omezená? Jde o to, že úhrada dluhu pravidelnou srážkou ze mzdy by neměla přesáhnout polovinu zaměstnancovy mzdy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno