Propustka k lékaři podle zákoníku práce

Musíte během své pracovní doby nezbytně k lékaři, nebo k lékaři doprovázíte své nezletilé dítě? V tom případě jde podle zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci, a náleží vám tedy jak pracovní volno, tak náhrada mzdy.

Poskytnutí pracovního volna

Jste objednáni na vyšetření k lékaři? Podle zákoníku práce musíte o této překážce v práci svého zaměstnavatele včas informovat a požádat jej o poskytnutí pracovního volna. Navíc jste povinni svému zaměstnavateli tuto překážku prokázat.

Potvrzení propustky k lékaři

K prokázání návštěvy ve zdravotnickém zařízení zaměstnavatelé vydávají svým podřízeným propustku k lékaři, kterou musí pracovníkům lékař následně potvrdit. Zákoník práce navíc říká, že lékař by měl vždy na požádání zaměstnance propustku vydat a neměl by ji odmítnout. Lékař může ošetření potvrdit zaměstnanci i dodatečně.

Doba strávená u lékaře

Podle zákoníku práce vám může zaměstnavatel poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy pouze k návštěvě lékaře pouze na nezbytně nutnou dobu. Přesná doba, kterou je možné strávit u lékaře, ovšem není zákoníkem práce přesně definována.

Nejbližší zdravotnické zařízení

Zaměstnanec by měl navštívit zdravotnické zařízení, které je nejblíže jeho pracovišti nebo bydlišti. Toto zdravotnické zařízení by samozřejmě mělo být schopno poskytnout odpovídající zdravotní péči.

Vzdálenější zdravotnické zařízení

Chystáte-li se ovšem na ošetření do vzdálenějšího zdravotnického zařízení (a vyšetření lékařem tedy není provedeno v nejbližším možném zdravotnickém zařízení), i tehdy máte podle zákoníku práce nárok na pracovní volno.

Ovšem náhrada mzdy vám v tomto případě přísluší jenom za dobu, kterou byste strávili v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Pružná pracovní doba

Kdy vám nemusí být propustka k lékaři vůbec platná a čas strávený u lékaře si musíte nadpracovat? V případě, že máte pružnou pracovní dobu a návštěva lékaře zasáhla do tzv. volitelné pracovní doby.

Kdy nejde o výkon práce

Jestliže třeba jdete v osm hodin ráno k lékaři a začátek vaší základní pracovní doby je stanoven na devátou hodinu, v rozmezí od 8.00 do 9.00, kdy máte tzv. volitelnou pracovní dobu, se tato překážka v práci neposuzuje jako výkon práce. Návštěvu lékaře si tak musíte nadpracovat.

Propustka k lékaři a doprovod

Musíte jít se svým dítětem ve své pracovní době k lékaři? I tehdy máte nárok na placené pracovní volno. Pracovní volno (propustka k lékaři na nezbytně dlouhou dobu) je ovšem v případě doprovodu poskytováno pouze jednomu z rodinných příslušníků.

V jakých dalších případech máte nárok na placené pracovní volno? Jestliže k lékaři doprovázíte manžela nebo manželku, druha nebo družku, tak i rodiče nebo prarodiče. Placené volno se samozřejmě i v těchto případech poskytuje pouze na nezbytně dlouhou dobu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno