Výpověď ve zkušební době

V pracovní smlouvě, kterou mezi sebou uzavřeli zaměstnavatel se zaměstnancem, obvykle najdete usnesení o tzv. zkušební době. Během této doby, která standardně trvá tři měsíce, si jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou ověřit, zda je pro ně dané pracovní místo to pravé ořechové. V opačném případě lze ve zkušební době podat výpověď, a to z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu. 

Co je zkušební doba

Zkušební dobu lze označit jako pracovní poměr na zkoušku. Právě ve zkušební době, která trvá bezprostředně od nástupu zaměstnance na novou pracovní pozici maximálně tři měsíce, mohou jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel poznat a určit, zda si budou na pracovišti vzájemně vyhovovat.

Délka zkušební doby

I když zkušební doba standardně trvá maximálně tři měsíce, od 1. ledna 2012 lze sjednat také šestiměsíční zkušební dobu. Tato delší zkušební doba se praktikuje zejména v případě vedoucích pracovníků.

Kratší zkušební doba

Zkušební doba může být tedy sjednána v maximálních délkách tři měsíce nebo šest měsíců. Nic ovšem zaměstnavateli a zaměstnanci nebrání v tom, aby se domluvili na kratší zkušební době, která bude uvedena v pracovní smlouvě.

Platí přitom, že zkušební dobu, která je ujednána v pracovní smlouvě, nejde nijak prodloužit, a to i v případě, jedná-li se právě o kratší zkušební dobu.

Změna smlouvy a nová zkušební doba

Jestliže zaměstnanec a zaměstnavatel dospěli ke změně pracovní smlouvy a zaměstnanec je zaměstnavatelem přeřazen na jinou pozici, nelze podle zákoníku práce sjednat novou zkušební dobu. Zjištění, zda se zaměstnanec na nové pozici osvědčí, nebo ne, by měl zaměstnavatel provést jiným způsobem.

Výpověď ve zkušební době

Ukončit pracovní poměr ve zkušební době může jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, a to vždy bez udání důvodu, nebo z jakéhokoliv důvodu. Výpověď ve zkušební době musí mít písemnou formu, vhodné je tuto výpověď doručit druhé straně během pracovní doby.

Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr zaměstnance, který je ve zkušební době, je ukončen ještě v týž den, kdy je mu ze strany zaměstnavatele dodána výpověď, nebo kdy on sám podá zaměstnavateli výpověď.

Bez souhlasu odborů

K podání výpovědi ve zkušební době zaměstnavatelem není potřeba, aby s touto výpovědí souhlasily odborové organizace, a rovněž není třeba, aby tuto skutečnost zaměstnavatel s danou odborovou organizací projednal.

Omezení zaměstnavatele

I když zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, je zaměstnavatel v případě výpovědi ve zkušební době v jednom případě limitován.

Úhrada nemocenské

Zaměstnavatel totiž nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Zákoník práce chce tímto omezením zabránit tomu, aby se zaměstnavatel mohl vyhýbat hrazení nemocenské svému zaměstnanci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno