Ukončení pracovního poměru dohodou

zaměstnavatel se zaměstnancem. Tento dvoustranný úkon musí mít písemnou formu. Jeho součástí musí být datum ukončení pracovního poměru, měl by obsahovat i důvod ukončení pracovního poměru a také způsob vypořádání nevyčerpané dovolené.

Ukončení dohodou versus výpověď

V čem se ukončení pracovního poměru dohodou liší od výpovědi z pracovního poměru? Na rozdíl od dohody je totiž výpověď pouze jednostrannou záležitostí. Výpověď z pracovního poměru dává buď zaměstnanec, nebo zaměstnavatel. A navíc, platnost klasické výpovědi již druhá strana podepisovat nemusí.

Důležitost podpisu

Naopak v případě ukončení pracovního poměru dohodou se musí shodnout obě dvě strany – tedy jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Tuto shodu musí posléze zaměstnanec a zaměstnavatel stvrdit také podpisem.

Písemná forma

Ukončení pracovního poměru dohodou musí mít písemnou formu. Platí také, že bez podpisu obou stran je tato dohoda neplatná. Zaměstnanec by ovšem v žádném případě neměl podepisovat dohodu, kterou mu zaměstnavatel připraví bez jeho souhlasu. Zaměstnanec by navíc tuto dohodu, s níž nesouhlasí, neměl podepisovat pod nátlakem, mohl by být v důsledku toho ochuzen o řadu zvláště finančních výhod.

Kompromis obou stran

Zaměstnanec by měl v tomto případě trvat na úpravě dohody tak, aby šlo o kompromis obou stran. Pokud bude zaměstnavatel proti, měl by zaměstnanec od zaměstnavatele požadovat klasickou výpověď a z ní plynoucí výhody (tedy výpovědní lhůtu a odstupné).

Vyjednání lepších podmínek

Právníci všem zaměstnancům doporučují, aby si podpis dohody o ukončení pracovního poměru řádně rozmysleli a tuto dohodu nepodepisovali ihned. Vhodné je si tuto dohodu nejprve pročíst, zamyslet se nad důvody výpovědi, z nichž vyplývá i možné odstupné, a případně se poradit s právníkem. Následně si může sám zaměstnanec vyjednat lepší podmínky.

Kdy nepodepisovat

Dohodu o ukončení pracovního poměru, která ovšem neobsahuje důvod, proč by měl zaměstnanec odejít z pracovního poměru, radí právníci nepodepisovat. V tomto případě by totiž zaměstnavatel mohl odmítnout vyplatit odstupné. Zaměstnanec by poté navíc jenom těžko prokazoval, že má opravdu zákonný nárok na odstupné.

Právně neúčinná výpověď

V praxi se často stává, že i když zaměstnavatel dá výpověď z pracovního poměru, jeho zaměstnanec si najde novou práci ještě dřív, než mu vyprší výpovědní doba. V tomto případě může zaměstnanec požádat o rozvázání pracovního poměru dohodou k dřívějšímu datu. Výpověď z pracovního poměru ovšem není třeba odvolávat nebo ji jinak rušit.

Pracovní poměr totiž skončí na základě dohody o rozvázání pracovního poměru. Výpověď z pracovního poměru, kterou podal zaměstnavatel před tím, se stane právně neúčinnou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno