Pracovní pohovor: Otázky a odpovědi

Chystáte se na pracovní pohovor k potenciálnímu zaměstnavateli? V tom případě byste měli počítat s tím, že personalista dané společnosti vám bude během pohovoru pokládat také několik standardních otázek, na které si ovšem můžete předem připravit odpovědi. Jaké otázky personalisté během pracovních pohovorů pokládají uchazečům o zaměstnání nejčastěji?

Proč máte zájem o zaměstnání právě v naší firmě?

Odpověď můžete formulovat jako jakési „vyznání lásky“, což dokáže personalisty velmi potěšit. Odpovězte například v tom smyslu, že o firmu, kde se ucházíte o místo, jste se vždy velmi zajímali. A když jste viděli nabídku volného pracovního místa, okamžitě jste museli reagovat a zaslat podklady. Dodejte, že byste byli rádi členem pracovního týmu, a mohli se tak naplno realizovat.

Z jakého důvodu odcházíte z vaší současné práce?

Jestliže vám personalista tuto otázku položí, nikdy se nesnažte svému stávajícího zaměstnavatele pomlouvat. Toto očerňování působí na personalisty velmi špatně a vypovídá to o vás, že nejste loajální. Na tuto otázku raději odpovězte, proč byste raději pracovali u nové firmy, kde se ucházíte o pracovní místo, a co byste této společnosti s ohledem na své zkušenosti mohli nabídnout.

Co víte o naší konkurenci?

Odpověď na tuto otázku byste si měli dopředu perfektně připravit a rozhodně byste ji neměli vypouštět, protože je pro personalistu velmi podstatná. Informace o konkurenci dané firmy hledejte především na internetu.

Dokážete vyjmenovat svoje silné a slabé stránky?

Při odpovědi na tuto otázku nelžete, personalista by vás stejně později prokoukl. Zkuste vyjmenovat zhruba pět silných stránek, které přímo souvisejí s místem, o něž se zajímáte – například pečlivost, komunikativnost, svědomitost, schopnost pracovat v týmu, kreativita atd.

Také zmiňte své slabé stránky, které na druhou stranu nelze chápat jako jednoznačné negativum – například občasná netrpělivost nebo nedůvěřivost. Rozhodně ale naříkejte, že žádné slabé stránky nemáte, zní to nedůvěryhodně.

Jaká je vaše představa o výši platu?

Předem si prostudujte, jaký je průměrný plat vztahující se k pracovnímu místu, na které se hlásíte, ve vašem regionu. Podle tohoto zjištění by měla být formulována také vaše odpověď. Nikdy si neřekněte méně, než na co máte ve skutečnosti nárok. Ovšem na druhou stranu svůj požadavek týkající se výšky platu nepřežeňte.

Diskriminační otázky

Máte děti? Jestliže ano, máte zajištěno jejich hlídání? Jaké je vaše náboženské vyznání? Jste členem nějaké politické strany? Jaká je vaše sexuální orientace?

V tomto případě se jedná o diskriminační otázky, na které by se vás žádný personalista u pracovního pohovoru neměl ptát. Informace, které by z nich získal, totiž jakkoliv nesouvisejí s výkonem zaměstnání.

Další otázky personalisty

Jaké další otázky vám může personalista u pracovního pohovoru položit? Zde je jejich přehled:

  • Proč bychom si měli vybrat právě vás?
  • Co se vám nejvíce líbilo na minulé práci?
  • Pracujete raději sám/sama, nebo máte týmového ducha?
  • Jak zvládáte časovou tíseň?
  • Jaké vlastnosti by měl podle vás mít ideální nadřízený?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno