content top

Srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy dělíme na dobrovolné a nedobrovolné. K dobrovolným srážkách ze mzdy, v rámci kterých mezi sebou zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu, patří například srážky za užívání služebního bytu či služebního telefonu nebo srážky za stravné. Nedobrovolné srážky ze mzdy Na rozdíl od dobrovolných srážek ze mzdy jsou nedobrovolné srážky ze mzdy prováděny bez souhlasu zaměstnance....

Celý článek

Hrubé porušení pracovní kázně

Hrubé porušení pracovní kázně

jste tak obzvlášť hrubým způsobem pracovní kázeň, za což vám může dát váš zaměstnavatel dokonce okamžitou výpověď. Tři stupně porušení předpisů Zákoník práce rozlišuje celkem tři stupně porušení povinností, které vyplývají z pracovního řádu. Jde o méně závažné porušení pracovní kázně, závažné porušení pracovní kázně a hrubé porušení pracovní kázně. V prvním případě...

Celý článek

Propustka k lékaři podle zákoníku práce

Propustka k lékaři podle zákoníku práce

Musíte během své pracovní doby nezbytně k lékaři, nebo k lékaři doprovázíte své nezletilé dítě? V tom případě jde podle zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci, a náleží vám tedy jak pracovní volno, tak náhrada mzdy. Poskytnutí pracovního volna Jste objednáni na vyšetření k lékaři? Podle zákoníku práce musíte o této překážce v práci svého zaměstnavatele včas informovat a...

Celý článek

Pracovní úraz a náhrada mzdy

Pracovní úraz a náhrada mzdy

Stal se vám pracovní úraz, v důsledku kterého jste práce neschopní? Nemusíte se přitom spoléhat pouze na nemocenskou, zaměstnavatel vám musí proplatit i náhradu ztráty na výdělku. Kromě této náhrady mzdy máte nárok i na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a rovněž na náhradu nákladů spojených s léčbou. Co je pracovní úraz Pracovní úraz zákoník práce vymezuje jako poškození...

Celý článek

Náhrada škody zaměstnavateli zaměstnancem

Podle zákoníku práce zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil během plnění práce. Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci prokáže, že škodu skutečně způsobil, musí tento pracovník svému zaměstnavateli nahradit vzniklou škodu, a to zpravidla v penězích. Odpovědnost zaměstnance za škodu Zaměstnanec odpovídá svému zaměstnavateli pouze za škodu, kterou mu zaměstnavatel prokáže. Jak...

Celý článek

Žádost o zaměstnání

Jste čerstvým absolventem, jste nespokojeni v současném zaměstnání, nebo jste přímo evidováni na úřadu práce? A poohlížíte se po práci, která by vás bavila a v níž byste mohli uplatnit svoje znalosti a dovednosti? Nemusíte jenom brouzdat po internetu či prohlížet nástěnky s nabídkami práce a vyčkávat, zda se objeví pozice, která by vám byla šitá na míru. Svému potenciálnímu zaměstnavateli totiž...

Celý článek

Výplatní páska: Vzor ke stažení

Při vyplácení mzdy ve výplatním termínu, který je dohodnut v pracovní smlouvě, dostávají zaměstnanci od zaměstnavatele zároveň i výplatní pásku, na níž jsou uvedeny jednotlivé složky mzdy, případné srážky z platu a celková cena práce. Jak má taková výplatní páska přesně vypadat? Přinášíme vám její vzor! Vzhled výplatní pásky Jak výplatní páska vypadá? Vzhled tohoto mzdového dokladu se...

Celý článek

Neschopenka v těhotenství

Máte rizikové těhotenství? V případě, že jste dosud chodila do práce, vás jistě váš ošetřující lékař poslal na nemocenskou. Neschopenka v těhotenství není v současné době ničím výjimečným. Je ale limitována vycházkami trvajícími maximálně šest hodin denně, pravidelnými kontrolami z řad zaměstnavatele i sociální správy i peněžitým postihem v případě nedodržení vycházek. Jak se...

Celý článek

Brainstorming: Týmové vymýšlení nápadů

Brainstroming je skupinovou technikou, která se zaměřuje na vytváření co nejvíce nápadů na dané téma. Tato technika založená na skupinovém výkonu nachází uplatnění zejména v zaměstnání. Prosazuje se zvlášť v oblastech podnikání a lidských činnosti, které souvisí s tvořivostí, ale i řešením problémů či náročnějších úkolů. Historie brainstormingu Kořeny brainstromingu sahají do roku 1939....

Celý článek

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je jedním z lákavých benefitů, které firmy nabízejí svým zaměstnancům. Od roku 2013 mohou zaměstnavatelé přispět svým zaměstnancům na životní pojištění až třicet tisíc korun ročně. Příspěvek na životní pojištění: Muži vs. ženy Podle statistik Pojišťovny České spořitelny dostávají příspěvek od svého zaměstnavatele na životní...

Celý článek
content top