Brainstorming: Týmové vymýšlení nápadů

Brainstroming je skupinovou technikou, která se zaměřuje na vytváření co nejvíce nápadů na dané téma. Tato technika založená na skupinovém výkonu nachází uplatnění zejména v zaměstnání. Prosazuje se zvlášť v oblastech podnikání a lidských činnosti, které souvisí s tvořivostí, ale i řešením problémů či náročnějších úkolů.

Historie brainstormingu

Kořeny brainstromingu sahají do roku 1939. Tuto techniku poprvé použil Američan Alex Faickney Osborne, který pracoval v reklamním průmyslu. Techniku brainstormingu posléze šířeji veřejnosti představil ve svém knize Applied Imagination vydané v roce 1953.

Hlavní pozitivum brainstormingu

Brainstroming, jenž lze přeložit jako „bouření mozků“ nebo „burza nápadů“, v prvé řadě staví na tom, že se musí oddělit vymýšlení nápadů od jejich kritického posuzování. Velké pozitivum této skupinové techniky tkví v tom, že dokáže zbavit lidi zábran a podporuje jejich kreativitu.

Týmová spolupráce

Brainstorming samozřejmě podporuje i týmovou spolupráci. Členové pracovní skupiny během brainstormingu často dojdou k tomu, že je nápady jejich kolegů podněcují i k vymýšlení vlastních nápadů a k tvořivosti. O tom všem týmový brainstorming vlastně je. Platí totiž, že na dobrý nápad nejlépe přijdete, když máte právě hodně nápadů.

Dvě fáze brainstormingu

Brainstorming má dvě fáze. První fáze je kreativní a spontánní, což je ve skutečnosti vlastní brainstorming, a druhá fáze, která zahrnuje vyhodnocování vzniklých nápadů, je racionální a logická.

Vlastní brainstorming

Jak vlastní brainstorming probíhá? Skupina spolupracovníků se nejprve vybere problém, který je třeba vyřešit. Například, jak navrhnout efektivní marketingovou kampaň, jak uvést na trh nový produkt, nebo jak nalézt nové zaměstnance.

Informování v předstihu

Před samotnou schůzkou jsou zaměstnanci o tomto problému informováni, aby o něm mohli s předstihem přemýšlet. Během schůzky pak každý ze spolupracovníků řekne všechny nápady řešení, které vymyslel.

Pravidla vlastního brainstormingu

Během vlastního brainstormingu není dovoleno žádné hodnocení, což povzbuzuje všechny lidi v týmu ke svobodnému vyjadřování názoru. Cílem je co největší počet nápadů od všech lidí z týmu. Hlavní je nebát se popustit uzdu fantazii, žádoucí jsou i co nejdivočejší nápady.

Průběžné zaznamenávání nápadů

Všechny jejich nápady se přitom průběžně zaznamenávají (třeba fixem na tabuli), aby s nimi mohla skupina později pracovat. Tyto nápady se samozřejmě mohou jak kombinovat, tak rozšiřovat.

Druhá fáze brainstormingu

Ve druhé – racionální a logické – fázi brainstormingu lidé ze skupiny navzájem hodnotí všechny vymyšlené nápady. Ty, které nelze použít, se vyřazují ze seznamu. Ty, které se zdají slibné, se nechají a hodnotí se dál. V této fáze je již přípustná kritika.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno