content top

Výpověď pro nadbytečnost

Podáním výpovědi pro nadbytečnost končí zaměstnanci pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, který trvá nejméně dva měsíce. Zaměstnanec má také nárok na to, aby mu jeho zaměstnavatel vyplatil odstupné. Výpověď pro nadbytečnost nesmí dostat těhotné ženy, ženy na mateřské dovolené a zaměstnanci na rodičovské dovolené. Odstupné a výpovědní lhůta Zaměstnanci, který dostal od svého...

Celý článek

Výpověď ve zkušební době

V pracovní smlouvě, kterou mezi sebou uzavřeli zaměstnavatel se zaměstnancem, obvykle najdete usnesení o tzv. zkušební době. Během této doby, která standardně trvá tři měsíce, si jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou ověřit, zda je pro ně dané pracovní místo to pravé ořechové. V opačném případě lze ve zkušební době podat výpověď, a to z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu.  Co je...

Celý článek

Ukončení dohody o provedení práce

Jak předčasně ukončit dohodu o provedení práce? Ukončení této dohody je poměrně složité, neboť se o ní v zákoníku práce mluví pouze ve třech paragrafech (§ 74, 75 a 77) a způsob jejího ukončení v těchto částech zákoníku práce – na rozdíl od dohody o pracovní činnosti – výslovně chybí. Podstata dohody o provedení práce Dohoda o provedení práce, která může mít pouze písemnou formu, se...

Celý článek

Zkrácený pracovní úvazek

Nejvyšší přípustný rozsah týdenní pracovní doby na plný úvazek zákoník práce stanovuje na čtyřicet hodin. Vedle toho však existuje i kratší pracovní doba, která je v praxi označována jako zkrácený pracovní úvazek. Zkrácený pracovní úvazek, na němž se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli, bývá nejčastěji obsažen už v samotné pracovní smlouvě. Rozsah běžné týdenní pracovní doby Zákoník...

Celý článek

Pružná pracovní doba

Pružnou pracovní dobu, kterou lze označit za jeden z firemních benefitů, nabízí svým zaměstnancům stále více českých společností. Hlavní podstatou pružné pracovní doby, pro niž se často používá název flexibilní pracovní doba, je to, že zaměstnanec si sám zvolí jak začátek, tak zpravidla i konec pracovního dne. Volitelná pracovní doba Pružná pracovní doba je kombinací základních a volitelných...

Celý článek

Vedlejší pracovní poměr

V případě, že máte práci na plný úvazek a k tomu si chcete bokem ještě přivydělat, je tento váš přivýdělek, na nějž máte rovněž uzavřenou smlouvu, chápán jako vedlejší pracovní poměr. Práce, kterou vykonáváte na plný úvazek, je zase podle zákona brána jako váš hlavní pracovní poměr. Délka pracovní doby Pokud kromě hlavního pracovního poměru pracujete také u stejného či jiného...

Celý článek

Ukončení pracovního poměru dohodou

zaměstnavatel se zaměstnancem. Tento dvoustranný úkon musí mít písemnou formu. Jeho součástí musí být datum ukončení pracovního poměru, měl by obsahovat i důvod ukončení pracovního poměru a také způsob vypořádání nevyčerpané dovolené. Ukončení dohodou versus výpověď V čem se ukončení pracovního poměru dohodou liší od výpovědi z pracovního poměru? Na rozdíl od dohody je totiž výpověď...

Celý článek

Výpověď z pracovního poměru

Podáním výpovědi může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. V obou případech má zaměstnanec nárok minimálně na dvouměsíční výpovědní lhůtu. Zaměstnanec má nárok na odstupné pouze tehdy, pokud výpověď z pracovního poměru podá jeho zaměstnavatel. Výpověď podaná zaměstnavatelem Z jakých důvodů může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď? Zaměstnavatel může ve...

Celý článek

Co musí obsahovat pracovní smlouva: Veškeré náležitosti

Pracovní smlouva, kterou mezi sebou uzavírají zaměstnavatel se zaměstnancem, musí obsahovat několik podstatných údajů. K povinným údajům patří zejména druh práce, místo výkonu práce a termín nástupu do práce. Pracovní smlouva může rovněž obsahovat údaje o zkušební době nebo stanovené délce dovolené. Veškeré náležitosti uvedené v pracovní smlouvě Pracovní smlouva se uzavírá písemně. Než...

Celý článek

Dohoda o změně pracovní smlouvy

Obsah pracovní smlouvy, jejíž platnost podpisem stvrdili zaměstnanec a zaměstnavatel, lze pozměnit. Pokud mají o změnu zájem obě strany, mohou mezi sebou písemně uzavřít dohodu o změně pracovní smlouvy. Změna pracovní smlouvy dohodou Zaměstnanec a zaměstnavatel mohou dohodou změnit obsah pracovní smlouvy, kterou spolu v minulosti uzavřeli. Dohoda o změně pracovní smlouvy přitom musí mít písemnou formu....

Celý článek
content top