Pružná pracovní doba

Pružnou pracovní dobu, kterou lze označit za jeden z firemních benefitů, nabízí svým zaměstnancům stále více českých společností. Hlavní podstatou pružné pracovní doby, pro niž se často používá název flexibilní pracovní doba, je to, že zaměstnanec si sám zvolí jak začátek, tak zpravidla i konec pracovního dne.

Volitelná pracovní doba

Pružná pracovní doba je kombinací základních a volitelných úseků pracovní doby. V rámci časový úseků, které stanovil zaměstnavatel, si zaměstnanci během jednotlivých pracovních dnů volí začátek a popřípadě konec pracovní doby. V tomto případě mluvíme o volitelné pracovní době.

Základní pracovní doba

Mezi tyto dva úseky volitelné pracovní doby je obvykle vložen časový úsek, během kterého musí být zaměstnanec na pracovišti. Mluvíme tak o základní pracovní době. Její přesný začátek a konec určuje zaměstnavatel, obvykle se však pohybuje od 9.00 do 14.30, a to i s přestávkou na jídlo, která je obvykle poskytována mezi 12.00 a 12.30.

Odpracovaná doba za týden

Zákoník práce dále praví, že volitelnou pracovní dobu určuje zaměstnavatel na začátek a konec základní pracovní doby tak, aby celková délka směny nepřesáhla dvanáct hodin. Volitelná pracovní doba může být například od 7.00 do 9.00 a od 14.30 do 18.00.

Celková odpracovaná doba za týden standardně činí čtyřicet hodin. Je tedy na zaměstnanci, jak si volitelnou pracovní dobu rozloží, aby týdně odpracoval právě čtyřicet hodin.

Výhody pružné pracovní doby

Pružná pracovní doba má řadu výhod. Díky ní může například zaměstnanec minimalizovat možnost opožděných příchodů do práce. Pružná pracovní doba umožňuje rovněž jisté sladění pracovní doby, rodinného života a volného času. Tento pracovní režim usnadňuje zaměstnanci i čerpání pracovního volna.

Kdy se pružná pracovní doba neuplatní

Pružná pracovní doba se neuplatňuje zejména v těchto případech, během kterých zaměstnavatel svým zaměstnancům přesně rozvrhl týdenní pracovní dobu do směn.

  • V případě nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu.
  • Během pracovní cesty.
  • V případě, že uplatnění pružné pracovní doby brání provozní důvody.
  • Určí-li jinak zaměstnavatel.

Práce přesčas

Při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se práce přesčas zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu. To znamená, že v průběhu základní pracovní doby nelze určit práci přesčas.

Překážky v práci

Při pružném rozvržení pracovní doby se překážky v práci na straně zaměstnance poskytuje podle zákoníku práce jako výkon práce pouze v rozsahu, v němž zasáhly do základní pracovní doby.

Jestliže třeba jdete v osm hodin ráno k lékaři a začátek vaší základní pracovní doby je stanoven na devátou hodinu, v rozmezí od 8.00 do 9.00 se tato překážka v práci neposuzuje jako výkon práce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno