Pružnou pracovní dobu, kterou lze označit za jeden z firemních benefitů, nabízí svým zaměstnancům stále více českých společností. Hlavní podstatou pružné pracovní doby, pro niž se často používá název flexibilní pracovní doba, je to, že zaměstnanec si sám zvolí jak začátek, tak zpravidla i konec pracovního dne. Volitelná pracovní doba Pružná pracovní doba je kombinací základních a volitelných...

Celý článek