Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnání malého rozsahu je jednou z variant pracovního poměru. Zaměstnání malého rozsahu přitom označuje práci, kde sjednaná výše příjmů nedosáhne za jeden kalendářní měsíc hranice 2500 korun nebo tato výše příjmu není ve smlouvě sjednaná vůbec.

Co je zaměstnání malého rozsahu

Co je typickým rysem zaměstnání malého rozsahu? Jde o nízký měsíční příjem, který je nižší než rozhodný příjem, jenž pro rok 2014 činí 2500 korun. Pokud je tedy váš měsíční příjem, který jste si se zaměstnavatelem sjednali v pracovní smlouvě, 2499 korun nebo nižší, máte zaměstnání malého rozsahu.

Bez sjednání měsíčního příjmu

V případě, že v rámci zaměstnání malého rozsahu nemáte se zaměstnavatelem sjednaný měsíční příjem vůbec, můžete být k nemocenskému a sociálnímu pojištění přihlášeni pouze v těch měsících, kdy vaše mzda přesáhne hranici 2500 korun.

Povinnost zaměstnavatele

Tuto skutečnost si přitom musí ohlídat sám zaměstnavatel. Je totiž jeho povinností přihlásit svého zaměstnance k nemocenskému a sociálnímu pojištění, když jeho sjednaný příjem překročí částku 2500 Kč.

Platba zdravotního pojištění

Máte se svým zaměstnavatelem uzavřenou klasickou pracovní smlouvu, ze které vyplývá, že vykonáváte zaměstnání malého rozsahu? V tom případě se z vašeho příjmu vždy odvádí zdravotní pojištění.

Jak je to s nemocenským pojištěním

Pracovník, který vykonává zaměstnání malého rozsahu, je pojištěn pouze v těch měsících, během kterých dosáhl alespoň příjmu v příslušné rozhodné výši, tedy více než 2500 korun. V případě zaměstnání malého rozsahu tedy nevzniká každý měsíc automaticky nárok na to, že zaměstnanec bude účasten na nemocenském pojištění.

Několik zaměstnání malého rozsahu

Od počátku roku 2014 ovšem platí, že pokud zaměstnanec vykonává u jednoho zaměstnavatele několik zaměstnání malého rozsahu a součet těchto jeho příjmů za jeden měsíc dosáhne částky rozhodného příjmu, je tento zaměstnanec účasten na nemocenském pojištění.

Zaměstnání malého rozsahu a dohody

Za zaměstnání malého rozsahu bývá mylně považována i práce sjednaná na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Ovšem zaměstnání malého rozsahu bývá zpravidla uzavřeno pouze na základě klasické pracovní smlouvy.

Dohoda o pracovní činnosti

V případě dohody o pracovní činnosti nesmí zaměstnanec týdně odpracovat více než polovinu stanovené pracovní doby. Nesmí tedy vykonávat práci, která by za jeden týden překročila dvacet hodin (tj. čtyři hodiny denně). Z dohody o pracovní činnosti je zpravidla odváděno sociální a zdravotní pojištění.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce se mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavírá pouze na takový rozsah práce, který nesmí za jeden kalendářní rok překročit tři sta hodin. V dohodě o provedení práce musí být také uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Pokud váš měsíční příjem plynoucí z této dohody nedosáhne výše deset tisíc korun, neplatí se z tohoto příjmu zdravotní pojištění ani sociální pojištění.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno