Zaměstnání malého rozsahu je jednou z variant pracovního poměru. Zaměstnání malého rozsahu přitom označuje práci, kde sjednaná výše příjmů nedosáhne za jeden kalendářní měsíc hranice 2500 korun nebo tato výše příjmu není ve smlouvě sjednaná vůbec. Co je zaměstnání malého rozsahu Co je typickým rysem zaměstnání malého rozsahu? Jde o nízký měsíční příjem, který je nižší než rozhodný...

Celý článek