Jak motivovat zaměstnance

Zaměstnavatel může své zaměstnance motivovat nejen prostřednictvím odměn a případných trestů. Nadřízený může své podřízené motivovat i tak, že jim projeví důvěru a poskytne větší volnost při plnění úkolů.

Systém odměn a trestů

Jedním ze způsobů, jak motivovat zaměstnance, je nastolení systému odměn a trestů (tj. cukru a biče). Manažeři tak v tomto případě při motivování zaměstnanců na jedné straně používají pozitivní motivační faktory a na druhé straně motivační faktory negativní.

Pozitivní motivační faktory

K pozitivním motivačním faktorům patří hlavně prémie a jiné hmotné výhody, dále pochvaly a také řada firemních benefitů. Nejžádanějším firemním benefitem jsou u zaměstnanců stravenky, pět dnů dovolené navíc, flexibilní pracovní doba, služební auto, služební počítač nebo služební mobil. Motivovat zaměstnance dokáže i další firemní benefit – a to možnost home office, neboli možnost vykonávat práci z domova.

Negativní motivační faktory

Negativní motivační faktory, které v rámci motivování nadřízení vůči svým podřízeným používají, jsou především sankce, ztráta některých firemních benefitů, výhod a prémií, ostrá kritika nebo také podmínečné propuštění na základě zaměstnancova vážného přešlapu.

Demotivace zaměstnance

Pokud manažeři neustále uplatňují systém dozoru a trestů, může to být vnímáno jako výrazný stresor. Časté tresty a také vznikající pocit vlastní neschopnosti tak mohou zaměstnance spíše demotivovat.

Uspokojení psychických potřeb

Někteří manažeři ovšem zastávají názor, že zaměstnance nelze k požadovaným výkonům motivovat pouze prostřednictvím systému odměn a trestů. Tito manažeři poukazují na to, že nestačí uspokojit pouze zaměstnancovy fyzické potřeby, k nimž patří vyšší plat nebo různé hmotné benefity), v případě motivace zaměstnanců je podle nich třeba uspokojit také zaměstnancovy psychické potřeby.

Hlavní psychické potřeby

Co patří k hlavním psychickým potřebám, které – když jsou nadřízenými realizovány –, mohou mít pozitivní vliv na motivaci zaměstnanců? Jde zejména o možnost seberealizace, jistotu, uznání a vlastní odpovědnost.

Přidělování nových pravomocí

Manažeři, kteří chtějí motivovat zaměstnance i prostřednictvím uspokojování psychických potřeb, svým zaměstnancům například přidělují nové pravomoci, zvyšují jim kvalifikaci, zapojují je do náročnějších projektům nebo jim poskytují prostor pro realizaci jejich schopností.

Manažeři rovněž podporují své podřízené v tom, aby se mohli dále vzdělávat a nově získané znalosti pak uplatnit ve svém zaměstnání.

Uspokojení a posílení loajality

Podle psychologů právě vědomí, že zaměstnanec může své znalosti a schopnosti vložit do pracovních úkolů (a má-li při tom plnou podporu svého zaměstnavatele), vyvolává u zaměstnance značné uspokojení a přispívá rovněž k posilování jeho loajality vůči společnosti, v níž pracuje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno