Domů Pracovní záležitosti

Pracovní záležitosti

Srážky ze mzdy

0
Srážky ze mzdy dělíme na dobrovolné a nedobrovolné. K dobrovolným srážkách ze mzdy, v rámci kterých mezi sebou zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu, patří například srážky...

Hrubé porušení pracovní kázně

0
jste tak obzvlášť hrubým způsobem pracovní kázeň, za což vám může dát váš zaměstnavatel dokonce okamžitou výpověď. Tři stupně porušení předpisů Zákoník práce rozlišuje celkem...

Propustka k lékaři podle zákoníku práce

0
Musíte během své pracovní doby nezbytně k lékaři, nebo k lékaři doprovázíte své nezletilé dítě? V tom případě jde podle zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci,...
Pracovní úraz a náhrada mzdy

Pracovní úraz a náhrada mzdy

0
Stal se vám pracovní úraz, v důsledku kterého jste práce neschopní? Nemusíte se přitom spoléhat pouze na nemocenskou, zaměstnavatel vám musí proplatit i náhradu ztráty...

Náhrada škody zaměstnavateli zaměstnancem

0
Podle zákoníku práce zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil během plnění práce. Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci prokáže, že škodu skutečně způsobil, musí tento...

Žádost o zaměstnání

0
Jste čerstvým absolventem, jste nespokojeni v současném zaměstnání, nebo jste přímo evidováni na úřadu práce? A poohlížíte se po práci, která by vás bavila a...

Výplatní páska: Vzor ke stažení

0
Při vyplácení mzdy ve výplatním termínu, který je dohodnut v pracovní smlouvě, dostávají zaměstnanci od zaměstnavatele zároveň i výplatní pásku, na níž jsou uvedeny jednotlivé...

Neschopenka v těhotenství

0
Máte rizikové těhotenství? V případě, že jste dosud chodila do práce, vás jistě váš ošetřující lékař poslal na nemocenskou. Neschopenka v těhotenství není v současné době ničím...

Brainstorming: Týmové vymýšlení nápadů

0
Brainstroming je skupinovou technikou, která se zaměřuje na vytváření co nejvíce nápadů na dané téma. Tato technika založená na skupinovém výkonu nachází uplatnění zejména...

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění

0
Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je jedním z lákavých benefitů, které firmy nabízejí svým zaměstnancům. Od roku 2013 mohou zaměstnavatelé přispět svým zaměstnancům na životní...