Pracovní smlouva a její vzor

V pracovní smlouvě, která je uzavřena buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou, se zaměstnavatel se zaměstnancem domlouvá na druhu práce, místu výkonu práce a termínu nástupu do práce. Pracovní smlouva, která je dvoustranným právním úkonem, může mít navíc pouze písemnou formu. Přinášíme vám její vzor.

Písemná forma smlouvy

V případě, aby mohla být pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena písemně, musí být vyhotovena a podepsána v den, kdy zaměstnanec nastupuje poprvé do práce.

Než zaměstnanec pracovní smlouvu stvrdí svým podpisem, měl by si ji důkladně přečíst. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy zůstane zaměstnanci, druhé si nechá zaměstnavatel.

Pokuta pro zaměstnavatele

Jestliže ovšem zaměstnavatel pracovní smlouvu uzavře ústně, porušuje tím pracovněprávní předpis. Za toto porušení mu může dokonce Inspekce práce udělit pokutu. Doprovodná novela zákona o inspekci práci říká, že zaměstnavatel, který neuzavře pracovní smlouvu písemnou formou (stejně tak dohodu), může být sankcionován pokutou až ve výši deset milionů korun.

Povinné údaje uvedené v pracovní smlouvě

Co všechno musí pracovní smlouva dle zákona obsahovat? Především druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce a den nástupu do práce.

Druh práce

Pracovní smlouva může obsahovat i více druhů práce. Proč je přesné vymezení druhu práce v pracovní smlouvě tak důležité? Především z důvodu plnění základních povinností, které vyplývají z pracovního poměru jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

V tomto směru druh práce, uvedený v pracovní smlouvě, souvisí také s případnými změnami sjednaných pracovních podmínek, pokud jde o převedení na jinou práci.

Místo výkonu práce

V pracovní smlouvě je uvedena přesná adresa výkonu práce. Zaměstnanec ovšem může vykonávat práci na více místech.

Den nástupu do práce

Pracovní smlouva musí obsahovat rovněž konkrétní den nástupu zaměstnance do práce. Pokud však zaměstnanec v tento dohodnutý den do práce nenastoupí, aniž by mu v tom bránila nějaká překážka, nebo se jeho zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od této pracovní smlouvy odstoupit.

Další údaje v pracovní smlouvě

Pracovní smlouva může rovněž obsahovat tyto údaje:

  • Zkušební doba
  • Sjednání pracovního poměru na dobu určitou, nebo neurčitou
  • Délka dovolené a její stanovení
  • Výpovědní doba
  • Rozvržení týdenní pracovní doby
  • Výška mzdy, termín a způsob jejího vyplácení

Vzor pracovní smlouvy

Pracovní smlouva je poměrně obsáhlým dokumentem. Vzor pracovní smlouvy si můžete stáhnout zde:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno