content top

Pracovní smlouva: Poměr na dobu neurčitou

Pracovní smlouva se obvykle sjednává na dobu neurčitou. To znamená, že jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli, kteří pracovní smlouvu podepsali, není známo, kdy smluvený pracovní poměr skončí. Během trvání pracovního poměru je však možné dohodou dobu neurčitou změnit na dobu určitou. Formality kolem pracovní smlouvy Pracovní smlouva, kterou mezi sebou uzavírají zaměstnavatel se zaměstnancem, musí mít...

Celý článek

Pracovní smlouva a její vzor

V pracovní smlouvě, která je uzavřena buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou, se zaměstnavatel se zaměstnancem domlouvá na druhu práce, místu výkonu práce a termínu nástupu do práce. Pracovní smlouva, která je dvoustranným právním úkonem, může mít navíc pouze písemnou formu. Přinášíme vám její vzor. Písemná forma smlouvy V případě, aby mohla být pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a...

Celý článek

Mzdový výměr

V případě, že pracovní smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli zaměstnanec se zaměstnavatelem, neobsahuje informaci o zaměstnancově platu, tento údaj musí být uveden v jiném dokumentu. Řeč je o mzdovém výměru, kterým je zaměstnavatel povinen písemně zaměstnanci určit mzdu, a to v den jeho nástupu do práce. Povinné údaje v pracovní smlouvě Pracovní smlouva musí v každém případě obsahovat tři...

Celý článek

Pracovní náplň

Pracovní náplň je jedním z údajů, který by měl být obsažen již v pracovní smlouvě. Pracovní náplň je v pracovní smlouvě zpravidla popsána pod vymezením druhu práce, na který je zaměstnanec přijímán. Co musí obsahovat pracovní smlouva V pracovní smlouvě se přesně vymezuje druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat. Tento údaj je důležitý i z důvodu, aby jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel...

Celý článek
content top