Pracovní smlouva: Poměr na dobu neurčitou

Pracovní smlouva se obvykle sjednává na dobu neurčitou. To znamená, že jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli, kteří pracovní smlouvu podepsali, není známo, kdy smluvený pracovní poměr skončí. Během trvání pracovního poměru je však možné dohodou dobu neurčitou změnit na dobu určitou.

Formality kolem pracovní smlouvy

Pracovní smlouva, kterou mezi sebou uzavírají zaměstnavatel se zaměstnancem, musí mít písemnou formu a musí být také vyhotovena a podepsána v den, kdy zaměstnanec nastupuje poprvé do práce.

Kromě povinných údajů, k nimž patří vykonávaný druh práce, den nástupu do práce a místo výkonu práce, by měla pracovní smlouva obsahovat i několik doplňujících informací. A to samozřejmě i to, zda je pracovní poměr uzavírán na dobu určitou, nebo neurčitou.

Uzavření smlouvy na dobu neurčitou

V případě, že se pracovní smlouva uzavírá na dobu určitou, musí být v tomto dokumentu uvedena přesná doba trvání pracovního poměru. A to například, že pracovní poměr se zavádí na dobu určitou v trvání od 1. prosince 2013 do 31. prosince 2014.

Jestliže ale toto ujednání o přesné době trvání pracovního poměru ve smlouvě chybí, pracovní smlouva se automaticky uzavírá na dobu neurčitou.

Přechod na dobu určitou

Během trvání pracovního poměru lze vzájemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr na dobu neurčitou změnit na pracovní poměr na dobu určitou. Podobné pravidlo platí i v případě přechodu z pracovní smlouvy sjednané na dobu určitou na pracovní smlouvu sjednanou na dobu neurčitou.

Přechod na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu určitou může mezi jedním zaměstnavatelem a zaměstnancem standardně trvat až devět let. Zákoník práce totiž umožňuje uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou trvající maximálně tři roky.

Po uplynutí této časově omezené smlouvy pak může tentýž zaměstnavatel pracovní smlouvu na dobu určitou prodloužit ještě dvakrát, a to vždy maximálně na tři roky. Poté již musí zaměstnavatel se svým zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Výjimka: Řetězení smluv na dobu určitou

Ovšem existují i výjimky, kdy k tomuto přechodu na dobu neurčitou nemusí dojít. Podle novely zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. srpna 2013, totiž mohou zaměstnavatelé se svými zaměstnanci v některých případech uzavírat pracovní poměr na dobu určitou opakovaně, a to bez časových omezení.

Sezonní práce

Tato novela tedy umožňuje zaměstnavatelům uzavírat se zaměstnanci za určitých podmínek pracovní smlouvy na dobu určitou, jež přesahuje současné limity stanovené zákoníkem práce. Koho se neomezené řetězení smluv na dobu určitou zejména týká? Toto řetězení nejvíce ocení zaměstnavatelé, kteří ke své činnosti využívají sezonní práce. A to nejčastěji v oblasti zemědělství, stavebnictví, cestovního ruchu či kultury.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno