Ukončení dohody o provedení práce

Jak předčasně ukončit dohodu o provedení práce? Ukončení této dohody je poměrně složité, neboť se o ní v zákoníku práce mluví pouze ve třech paragrafech (§ 74, 75 a 77) a způsob jejího ukončení v těchto částech zákoníku práce – na rozdíl od dohody o pracovní činnosti – výslovně chybí.

Podstata dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce, která může mít pouze písemnou formu, se zpravidla sjednává pro provedení konkrétního úkolu. Rozsah práce, na niž se tato dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavírá, nesmí během kalendářního roku přesáhnout více než tři sta hodin.

Jednorázová brigáda

Dohoda o provedení práce je například ideální formou smlouvy pro jednorázovou brigádu. V každém případě v ní musí být uvedeno, na jak dlouhou dobu se uzavírá. Tomu odpovídá také ujednání o uzavření dohody na dobu neurčitou.

Časové omezení

Zaměstnanec může se stejným zaměstnavatelem uzavřít i více dohod o provedení práce. Také v tomto případě platí, že počet odpracovaných hodin na základě těchto dohod nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout tři sta hodin za jeden kalendářní rok.

Obsah dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce obsahuje zpravidla následující údaje:

  • Dobu, na kterou se dohoda uzavírá a ve které má být vykonán pracovní úkol.
  • Výši sjednané odměny a podmínek jejího poskytování.
  • Vymezení pracovního úkolu.
  • Předpokládaný rozsah práce.

Uzavření na dobu určitou

Dohoda o provedení práce se obvykle uzavírá na dobu určitou, jejíž časové rozmezí musí být v dohodě uvedeno. Vyplývá z toho tedy, že dohoda o provedení práce končí tehdy, když zaměstnanec ve stanovený termín provede dohodnutou práci.

Předčasné ukončení dohody o provedení práce

Pokud ovšem chcete tuto dohodu předčasně ukončit, zákoník práce počítá s tím, že by mělo v každém případě dojít k dohodě smluvní stran – tedy zaměstnance a zaměstnavatele.

Dohoda smluvních stran

Právníci doporučují, že jestliže chcete ukončit dohodu o provedení práce, měli byste to nejprve písemně (ideálně formou dopisu) sdělit svému zaměstnavateli. Z jeho reakce následně poznáte, zda je s vaší formou ukončení plně srozuměn.

Platnost výpovědi

Platí přitom, že jestliže vám zaměstnavatel při podání vaší výpovědi bez zbytečného odkladu písemně neoznámí, že trvá na tom, abyste v práci, která jste si navzájem smluvili v dohodě o provedení práce, pokračovali, považuje se váš pracovněprávní vztah za ukončený ke dni, který byl určen ve vaší výpovědi.

Pokračování v dohodnuté práci

Zaměstnavatel vám ale může v reakci na vaši výpověď oznámit, že chce, abyste i nadále pokračovali ve smluvené práci a dokončili ji. V případě, že zaměstnavateli nevyhovíte, může po vás požadovat náhradu škody, která mu ode dne oznámení vznikla.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno