Zkrácený pracovní úvazek

Nejvyšší přípustný rozsah týdenní pracovní doby na plný úvazek zákoník práce stanovuje na čtyřicet hodin. Vedle toho však existuje i kratší pracovní doba, která je v praxi označována jako zkrácený pracovní úvazek. Zkrácený pracovní úvazek, na němž se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli, bývá nejčastěji obsažen už v samotné pracovní smlouvě.

Rozsah běžné týdenní pracovní doby

Zákoník práce říká, že zaměstnanec pracující na plný úvazek, může týdně odpracovat maximálně čtyřicet hodin. Lidé, jejichž náplní práce je těžba uhlí, rud a nerudných surovin či důlní výstavba, a také ti, kteří mají třísměnný či nepřetržitý pracovní režim, mohou tuto činnost vykonávat maximálně 37,5 hodiny týdně. Lidé, kteří mají dvousměnný pracovní režim, pak mohou týdně odpracovat maximálně 38,75 hodině.

Pracovní doba při zkráceném úvazku

Mluví-li se ovšem o zkráceném pracovním úvazku, je počet hodin, které musí zaměstnanec týdně odpracovat, zhruba poloviční. Této zkrácené pracovní době samozřejmě odpovídá i výše zaměstnancova platu.

Pracovní smlouva: Zkrácený pracovní úvazek

O zkráceném pracovním úvazku by se měla zmiňovat už pracovní smlouva, kterou spolu podepsali zaměstnanec a zaměstnavatel. Zaměstnanec bude přitom za kratší pracovní dobu dostávat plat, který odpovídá právě této sjednané délce pracovní doby.

Pozitiva zkráceného pracovního úvazku

Zaměstnavatelé v Česku možnost práce na zkrácený úvazek příliš nenabízejí. Na druhou stranu je zkrácený pracovní úvazek velmi atraktivním především pro maminky s malými dětmi, studenty a lidi v předdůchodovém nebo důchodovém věku. Jaká jsou hlavní pozitiva práce na zkrácený úvazek?

  • Možnost pracovat pouze čtyři až šest hodin denně.
  • Možnost pracovat pouze ve vybrané dny v týdnu.
  • Možnost skloubit práci s rodinným životem.
  • Mít více volného času.

Změna pracovní smlouvy a zkrácení úvazku

I když zaměstnanec vykonává práci na plný úvazek, v jistých případech má nárok na to, aby svého zaměstnavatele požádal o zkrácení pracovního úvazku. Předpokladem naplnění tohoto nároku je, že zaměstnanec se zaměstnavatel spolu písemně uzavřou dohodu o změně pracovní smlouvy, kde bude právě zmíněno zkrácení pracovního úvazku.

Kdo má na zkrácení úvazku nárok

Kdo má na zkrácení pracovního úvazku nárok? Zákoník práce říká, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší patnácti let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen žádosti této žádosti vyhovět. A to v případě, jestliže mu ve změně délky pracovního úvazku nebrání žádné vážné provozní důvody.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno