Mzdový výměr

V případě, že pracovní smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli zaměstnanec se zaměstnavatelem, neobsahuje informaci o zaměstnancově platu, tento údaj musí být uveden v jiném dokumentu. Řeč je o mzdovém výměru, kterým je zaměstnavatel povinen písemně zaměstnanci určit mzdu, a to v den jeho nástupu do práce.

Povinné údaje v pracovní smlouvě

Pracovní smlouva musí v každém případě obsahovat tři důležité údaje, které se týkají druhu práce, místa výkonu práce a samotného dne nástupu do práce. Z pohledu zaměstnance je důležitým údajem i určení výše mzdy. Pracovní smlouva ovšem tento údaj podle zákoníku práce obsahovat nemusí.

Jednostranný právní úkon

Jestliže tedy výše platu není sjednána v pracovní smlouvě, nebo též v kolektivní smlouvě či konkrétním vnitřním firemním předpisem, musí být uvedena ve mzdovém výměru, což je na rozdíl od pracovní smlouvy pouze jednostranný právní úkon zaměstnavatele. Samotnou mzdu tak v případě mzdového výměru určuje zaměstnavatel, a výše mzdy se tedy nesjednává.

Podstata mzdového výměru

Ve mzdovém výměru zaměstnavatel zaměstnanci určuje způsob odměňování, termín a místo výplaty mzdy a samozřejmě i samotnou výši mzdy. Mzdový výměr bývá zaměstnanci předáván zpravidla v den podpisu pracovní smlouvy.

Výhodnost pro zaměstnavatele

Jelikož je mzdový výměr pouze jednostranný právní úkon zaměstnavatele, je výhodnější právě pro samotného zaměstnavatele. Zaměstnavatel totiž může jednostranně určovat výši mzdy, a to bez dohody se svým zaměstnancem.

Změna výše mzdy bez souhlasu zaměstnance

Mzdový výměr je pro zaměstnavatele výhodný i z jiného důvodu. Výši mzdy, která je ve mzdovém výměru uvedena, totiž zaměstnavatel může kdykoli snížit nebo zvýšit, a to bez uvedení důvodu. Musí ovšem brát ohled na kolektivní a jiné smlouvy nebo hranici minimální mzdy.

Jak se bránit

Jedinou možností, jak by se mohl zaměstnanec bránit tomu, že mu zaměstnavatel pozměnil ve mzdovém výměru výšku mzdy, je poukázat na diskriminaci. Podle zákona totiž přísluší všem zaměstnancům za práci stejné hodnoty stejná odměna.

Pokud tedy například ve firmě pracují tři účetní, které za práci stejné hodnoty dostávají stejnou mzdu, ale posléze je jedné z nich mzda snížena o jednu třetinu, může tedy poukázat na zákaz diskriminace.

Ohlášení změny výše mzdy

Zaměstnavatel, který ve mzdovém výměr změnil výši mzdy, musí tuto skutečnost svému zaměstnanci písemně oznámit nejpozději v den změny.

Možnost odměny práce přesčas

Mzdový výměr může mít pro zaměstnance také jedno pozitivum. Ve mzdovém výměru totiž nemůže být výše mzdy zohledněna k práci přesčas. Proto zaměstnanci vzniká nárok na příplatky nebo náhradní volno, pokud práci přesčas vykonává. Pracovník by si tedy mohl v tomto ohledu nárokovat od svého zaměstnavatele odměny za práci přesčas.

1 komentář

  1. Od 1.2. 2022 zaměstnavatel stanovil nové mzdové výměry. Dne 16.2. 2022 nám ještě nesdělil kolik nový mzdový výměr činí. Je to v pořádku? Hrozí mu nějaký postih za toto nedodržení zákoníku práce?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno