Vyúčtování pracovní cesty

Pokud jste svým zaměstnavatelem vysláni na pracovní cestu, pracujete tedy dle zákoníku práce mimo sjednané místo výkonu práce. Za pracovní cestu vám může zpravidla náležet i příplatek. Jak je to tedy se samotným vyúčtováním pracovní cesty?

Cestovní náhrady od roku 2014

Jak je to s cestovními náhradami v případě, že je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu? Od počátku roku 2014 platí nová sazba stravného pro tuzemské i zahraniční cesty, sazba náhrad za použití vozidla a také průměrná cena za jeden litr pohonných hmot.

Sazba stravného

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou uvedeny v zákoníku práce. V případě zaměstnanců v podnikatelské sféře zákoník práce určuje minimální hodnotu stravného za každý kalendářní den. Naopak zaměstnavatel ve státní správě může každoročně vnitřním předpisem stanovit výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce.

Stravné v podnikatelské a státní sféře

Jak je to tedy s vyúčtováním pracovní cesty v případě stravného? V podnikatelské sféře platí, že za každý kalendářní den pracovní tuzemské cesty má zaměstnavatel svému pracovníku poskytnout zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

  • 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

      ·   102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

  • 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Jak je to ve státní sféře? Zaměstnanec má v rámci jednoho pracovního dne nárok na stravné ve výši:

  • 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Úhrada zahraničního stravného

Pokud zaměstnanec cestuje do zahraničí, má nárok na tzv. zahraniční stravné. Přísluší mu přitom stravné ve výši:

  • základní sazby,  jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin,
  • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
  • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Zahraniční stravné se ovšem neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.

Náhrada za používání silničních motorových vozidel

Za používání vlastního vozidla si v rámci vyúčtování pracovní cesty může zaměstnanec nárokovat nejméně:

  • 1 Kč za 1 km, a to v případě jednostopých vozidel a tříkolek,
  • 3,70 Kč za 1 km, a to v případě osobních silničních motorových vozidel.

Náhrada za nákup pohonné hmoty

V rámci vyúčtování pracovní cesty máte nárok i na náhradu za nákup pohonné hmoty. Stačí tedy, když po konci pracovní cesty svému zaměstnavateli ukážete doklad o nákupu pohonné hmoty, který bezprostředně souvisí s vaší pracovní cestou. Zaměstnavatel by vám měl tento doklad bez problému uhradit.

Kapesné

Jestliže vás zaměstnavatel vyšle na pracovní cestu, může vám předem vyplatit také kapesné, abyste měli finance potřebné na blíže nespecifikované výdaje, které souvisejí s pracovní cestou, ale nejsou nahrazovány jinou cestovní náhradou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno