Vedlejší pracovní poměr

V případě, že máte práci na plný úvazek a k tomu si chcete bokem ještě přivydělat, je tento váš přivýdělek, na nějž máte rovněž uzavřenou smlouvu, chápán jako vedlejší pracovní poměr. Práce, kterou vykonáváte na plný úvazek, je zase podle zákona brána jako váš hlavní pracovní poměr.

Délka pracovní doby

Pokud kromě hlavního pracovního poměru pracujete také u stejného či jiného zaměstnavatele na poměr vedlejší, tento vedlejší pracovní poměr si můžete sjednat pouze na dobu kratší, než je stanovená týdenní pracovní doba.

Zkrácený pracovní úvazek

Jestliže tedy máte i vedlejší pracovní poměr, můžete vykonáváním této pracovní činnosti týdně strávit méně než čtyřicet hodin. V tomto případě tedy mluvíme o zkráceném pracovním úvazku.

Souhlas stávajícího zaměstnavatele

K tomu, abyste při své stávající práci na plný úvazek mohli vykonávat také práci na vedlejší poměr, rozhodně nepotřebujete souhlas svého zaměstnavatele. Podle zákona totiž můžete mít pracovních poměrů více a tuto skutečnost nemusíte svému zaměstnavateli hlásit. Ovšem důležité je, abyste ve všech těchto pracovně-právních vztazích dokázali plnit své povinnosti.

Kdy je třeba souhlas zaměstnavatele

Pokud ovšem mimo svou práci na plný úvazek vykonáváte výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jste zaměstnáni, můžete tuto činnost vykonávat pouze s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Odlišný druh práce

Ve vedlejším pracovním poměru, který máte uzavřený u shodného zaměstnavatele, u něhož máte i pracovní poměr hlavní, byste měli vykonávat odlišný druh práce, než jaký se váže k vašemu poměru na hlavní pracovní úvazek.

Tato skutečnost platí i tehdy, když si mimo váš hlavní pracovní poměr sjednáte „pouze“ dohodu. Na hlavní pracovní poměr můžete dělat třeba účetní a na vedlejší pracovní poměr u téhož zaměstnavatele pak například uklízečku.

Forma uzavření vedlejšího pracovního poměru

V případě, že nastupujete na vedlejší pracovní poměr, můžete se svým novým zaměstnavatelem uzavřít buď klasickou pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce se mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavírá pouze na takový rozsah práce, který nesmí za jeden kalendářní rok překročit tři sta hodin. V dohodě o provedení práce musí být také uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Dohoda o pracovní činnosti

V případě dohody o pracovní činnosti nesmí zaměstnanec týdně odpracovat více než polovinu stanovené pracovní doby. Nesmí tedy vykonávat práci, která by za jeden týden překročila dvacet hodin (tj. čtyři hodiny denně). Z dohody o pracovní činnosti je zpravidla odváděno sociální a zdravotní pojištění.

Vedlejší pracovní poměr a výpověď

Pokud byl vedlejší pracovní poměr ztvrzen klasickou pracovní smlouvou, může jej jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel rozvázat výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Výpovědní době v tomto případě činí patnáct dnů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno