content top

Vstupní prohlídka do zaměstnání

Byli jste přijati na novou pracovní pozici. Než ale do zaměstnání nastoupíte a podepíšete pracovní smlouvu, musíte se ještě nechat podrobit vstupní prohlídce. Proč se vlastně vstupní prohlídka do zaměstnání provádí? Lékař pověřený firmou, do níž máte nastoupit, totiž musí posoudit vaši zdravotní způsobilost ve vztahu k práci, kterou budete vykonávat. Co říká zákoník práce Podle zákoníku práce...

Celý článek

Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnání malého rozsahu je jednou z variant pracovního poměru. Zaměstnání malého rozsahu přitom označuje práci, kde sjednaná výše příjmů nedosáhne za jeden kalendářní měsíc hranice 2500 korun nebo tato výše příjmu není ve smlouvě sjednaná vůbec. Co je zaměstnání malého rozsahu Co je typickým rysem zaměstnání malého rozsahu? Jde o nízký měsíční příjem, který je nižší než rozhodný...

Celý článek

Výpovědní lhůta

Jestliže od svého zaměstnavatele obdržíte výpověď z pracovního poměru, nebo tuto výpověď sami podáte, máte podle zákoníku práce nárok na výpovědní lhůtu. Výpovědní lhůta v případě práce na plný úvazek standardně trvá minimálně dva měsíce. Jak je to ale s výpovědní lhůtou v případě práce na vedlejší úvazek nebo ještě ve zkušební době? Výpovědní lhůta a odstupné Zaměstnanci,...

Celý článek

Mzdový výměr

V případě, že pracovní smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli zaměstnanec se zaměstnavatelem, neobsahuje informaci o zaměstnancově platu, tento údaj musí být uveden v jiném dokumentu. Řeč je o mzdovém výměru, kterým je zaměstnavatel povinen písemně zaměstnanci určit mzdu, a to v den jeho nástupu do práce. Povinné údaje v pracovní smlouvě Pracovní smlouva musí v každém případě obsahovat tři...

Celý článek

Delegování

Delegování je jedním ze způsobů manažerského myšlení. Právě delegováním, přenášejí řídící pracovníci na své podřízené jak jednotlivé úkoly, tak i část své pravomoci. Delegování práce navíc vedoucímu pracovníku uspoří čas, který může strávit řešením důležitějších úkolů. Způsob delegování práce Úkoly mohou být vedoucím pracovníkem delegovány například jednorázově. Můžeme...

Celý článek

CEO: Chief Executive Officer

Zkratka CEO neboli Chief Executive Officer je v angloamerickém prostředí výraz pro výkonného ředitele obchodní společnosti. Podle českého práva jde vesměs o statutární orgán, a to nejčastěji o ředitele společnosti, výkonného ředitele nebo generálního ředitele. CEO: Náplň práce CEO, tedy ředitel společnosti či generální ředitel, má zpravidla veškeré jednatelské pravomoci vůči třetím osobám a také...

Celý článek

Neomluvená absence v práci

Nedostavili jste se do práce bez toho, abyste o tom dali svému zaměstnavateli předem vědět? A nemáte k této absenci ani patřičný důvod? V tom případě se jedná o neomluvenou absenci v práci, za kterou vás může váš zaměstnavatel i potrestat. Omluvená absence v práci Absence v práci může být buď omluvená, nebo neomluvená. Kdy jde o omluvenou absenci? Jestliže máte například dovolenou, čerpáte...

Celý článek

Vedení lidí

O zaměstnanci, jehož náplní práce je vedení lidí neboli leadership, by se dalo v současné době říci, že by měl být spíše partnerem než přímo pouze nadřízeným svých podřízených spolupracovníků. Co je hlavní podstatou leadershipu a jak by měl zaměstnanec, jež je pověřen vedením lidí, postupovat? Dvojí chápání pojmu Vedení lidí je chápáno jako dílčí manažerská funkce, ovšem některé...

Celý článek

Jak motivovat zaměstnance

Zaměstnavatel může své zaměstnance motivovat nejen prostřednictvím odměn a případných trestů. Nadřízený může své podřízené motivovat i tak, že jim projeví důvěru a poskytne větší volnost při plnění úkolů. Systém odměn a trestů Jedním ze způsobů, jak motivovat zaměstnance, je nastolení systému odměn a trestů (tj. cukru a biče). Manažeři tak v tomto případě při motivování zaměstnanců na...

Celý článek

Uchazeč o zaměstnání

Zákon o zaměstnanosti říká, že uchazeč o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště. Aby ovšem byla tato osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání, musí splňovat zákonem stanovené podmínky. Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání Člověk, který byl zařazen do evidence uchazečů o...

Celý článek
content top