Domů Pojmy z HR

Pojmy z HR

Vstupní prohlídka do zaměstnání

Vstupní prohlídka do zaměstnání

0
Byli jste přijati na novou pracovní pozici. Než ale do zaměstnání nastoupíte a podepíšete pracovní smlouvu, musíte se ještě nechat podrobit vstupní prohlídce. Proč...
Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnání malého rozsahu

0
Zaměstnání malého rozsahu je jednou z variant pracovního poměru. Zaměstnání malého rozsahu přitom označuje práci, kde sjednaná výše příjmů nedosáhne za jeden kalendářní měsíc hranice...
Výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta

1
Jestliže od svého zaměstnavatele obdržíte výpověď z pracovního poměru, nebo tuto výpověď sami podáte, máte podle zákoníku práce nárok na výpovědní lhůtu. Výpovědní lhůta v případě...
Mzdový výměr

Mzdový výměr

1
V případě, že pracovní smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli zaměstnanec se zaměstnavatelem, neobsahuje informaci o zaměstnancově platu, tento údaj musí být uveden v jiném dokumentu. Řeč...

Delegování

0
Delegování je jedním ze způsobů manažerského myšlení. Právě delegováním, přenášejí řídící pracovníci na své podřízené jak jednotlivé úkoly, tak i část své pravomoci. Delegování...

CEO: Chief Executive Officer

0
Zkratka CEO neboli Chief Executive Officer je v angloamerickém prostředí výraz pro výkonného ředitele obchodní společnosti. Podle českého práva jde vesměs o statutární orgán, a...

Neomluvená absence v práci

0
Nedostavili jste se do práce bez toho, abyste o tom dali svému zaměstnavateli předem vědět? A nemáte k této absenci ani patřičný důvod? V tom případě...

Vedení lidí

0
O zaměstnanci, jehož náplní práce je vedení lidí neboli leadership, by se dalo v současné době říci, že by měl být spíše partnerem než přímo...

Jak motivovat zaměstnance

0
Zaměstnavatel může své zaměstnance motivovat nejen prostřednictvím odměn a případných trestů. Nadřízený může své podřízené motivovat i tak, že jim projeví důvěru a poskytne...

Uchazeč o zaměstnání

0
Zákon o zaměstnanosti říká, že uchazeč o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má...