Uchazeč o zaměstnání

Zákon o zaměstnanosti říká, že uchazeč o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště. Aby ovšem byla tato osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání, musí splňovat zákonem stanovené podmínky.

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

Člověk, který byl zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání, má právo na to, aby mu příslušný úřad práce zprostředkoval vhodné zaměstnání a poskytoval mu poradenství a informace o pracovních příležitostech.

Vhodné zaměstnání

Co je myšleno vhodným zaměstnáním? Podle zákona o zaměstnanosti je pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnání to, které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než tři měsíce.

Pojistné na důchodové pojištění

Délka vhodného zaměstnání musí činit nejméně osmdesát procent stanovené týdenní pracovní doby. Vhodné zaměstnání také musí zakládat povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti.

Zaměstnání odpovídající schopnostem a kvalifikaci

Toto zaměstnání musí dále odpovídat zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání a pokud možno i jeho kvalifikaci, schopnostem či dosavadní délce doby zaměstnání, dopravní dosažitelnosti zaměstnání nebo možnosti ubytování.

Povinnosti uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání by měl spolupracovat s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání a také se řídit jeho pokyny. Uchazeč by měl rovněž úřad práce informovat o svých zdravotních omezeních, které by mohly ovlivnit hledání práce. Na žádost úřadu práce by se měl v tomto směru podrobit i lékařskému vyšetření.

Výkon nekolidujícího zaměstnání

V případě, že uchazeč o zaměstnání začal vykonávat nekolidující zaměstnání (například brigádu formou menšího přivýdělku), měl by tuto skutečnost nejpozději v den nástupu na dané pracovní místo oznámit  svému úřadu práce.

Nástup do zaměstnání

Pokud uchazeč o zaměstnání nastoupil do nové práce, je na místě, aby tuto skutečnost svému úřadu práce oznámil do osmi pracovní dnů, a to buď osobně, nebo písemně. Poté bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti

Uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce rovněž pobírá podporu v nezaměstnanosti. Ovšem, aby tuto podporu mohl pobírat, musel před tím, než byl evidován jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, pracovat nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců. V případě splnění této podmínky stačí, když uchazeč o zaměstnání vyplní formulář Žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Podpůrčí doba pro poskytování podpory

Jaká je podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti? Tato doba se odvíjí od věku uchazeče o zaměstnání, a to takto:

  • do 50 let – podpůrčí doba 5 měsíců
  • od 50 do 55 let –  podpůrčí doba 8 měsíců
  • nad 55 let – podpůrčí doba 11 měsíců

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno