Pracovní posudek

Vypršela vám pracovní smlouva na dobu určitou, dali jste v práci výpověď, nebo vás váš zaměstnavatel sám propustil. A v současné době se poohlížíte po novém zaměstnání. Váš životopis, kterým byste mohli oslovit nového potenciálního zaměstnavatele, můžete doplnit také o pracovní posudek, který vám může vyhotovit váš bývalý zaměstnavatel.

Vyžádání pracovního posudku

Odváděli jste v práci kvalitní výkony, za kterými si stojíte? Byl s vaší prací váš bývalý zaměstnavatel spokojený? V tomto případě si od něj vyžádejte pracovní posudek, který vám pomůže při hledání nové práce.

Kdo nejčastěji žádá

O pracovní posudek nejčastěji žádají lidé, kteří odešli ze zaměstnání na vlastní žádost, nebo kterým v zaměstnání vypršela pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou. Právě taková reference obsažená v pracovním posudku nemusí být při hledání nové práce na škodu a uchazeč o zaměstnání zároveň touto referencí zvyšuje i svoji konkurenceschopnost.

Kdy o pracovní posudek požádat

O vydání pracovního posudku můžete svého zaměstnavatele požádat ještě před samotným skončením pracovního poměru. Zaměstnavatel je ze zákona povinen vám do patnácti dnů tento posudek vydat. Ovšem může tak učinit nejdříve dva měsíce před vaším odchodem ze zaměstnání.

O pracovní posudek můžete svého bývalého zaměstnavatele požádat i po odchodu ze zaměstnání, a to dokonce několik let zpětně.

Obsah pracovního posudku

Pracovní posudek standardně obsahuje hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikaci, schopnosti i další skutečnosti, které mají vztah k výkonu práce. Další informace, než ty, které mohou být součástí pracovního posudku, může zaměstnavatel do dokumentu uvést pouze se souhlasem zaměstnance.

Přesný obsah

Pracovní posudek tedy musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení pracovníka,
  • odkdy dokdy byl pracovník ve společnosti zaměstnán,
  • jakou funkci pracovník vykonával,
  • vlastní pracovního hodnocení zaměstnance (jde o hodnocení, které se týká práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností týkajících se výkonu práce zaměstnance),
  • datum vypracování pracovního posudku,
  • podpis odpovědného pracovníka.

Nesouhlas s obsahem posudku

Jestliže nesouhlasíte s tím, co o vás zaměstnavatel uvedl v pracovním posudku, můžete se domáhat nápravy. Ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděli o samotném obsahu pracovního posudku, se můžete obrátit na soud, aby vašemu bývalému zaměstnavateli uložil přiměřeně tento pracovní posudek upravit.

Vzor pracovního posudku

Pokud vás zajímá, jak by měl pracovní posudek vypadat, můžete si stáhnout jeho vzor. A to na následujících webových stránkách:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno