Neomluvená absence v práci

Nedostavili jste se do práce bez toho, abyste o tom dali svému zaměstnavateli předem vědět? A nemáte k této absenci ani patřičný důvod? V tom případě se jedná o neomluvenou absenci v práci, za kterou vás může váš zaměstnavatel i potrestat.

Omluvená absence v práci

Absence v práci může být buď omluvená, nebo neomluvená. Kdy jde o omluvenou absenci? Jestliže máte například dovolenou, čerpáte náhradní volno za práci přesčas nebo práci ve svátek, jste doma na nemocenské nebo jste dostali placené volno k účasti na pohřbu nejbližších nebo na vlastní svatbě.

Kdy jde o neomluvenou absenci

Podle zákoníku práce má zaměstnanec neomluvenou absenci v práci tehdy, když jeho nepřítomnost na pracovišti není způsobena jeho prokázanou pracovní neschopností, čerpáním dovolené nebo jinou zákonnou překážkou.

Jestliže se tedy nedostavíte do zaměstnání a posléze svému zaměstnavateli neprokážete existenci překážky, která vám znemožnila příchod do práce a která zároveň zakládá váš nárok na pracovní volno, máte automaticky neomluvenou absenci v práci.

Nepřítomnost v práci

Jak zákon na neomluvenou absenci v práci pohlíží? Tato neomluvená absence je vlastně nepřítomností v práci, která trvá celý pracovní den nebo větší počet hodin v jedné směně. Neomluvenou absencí v práci mohou být dokonce i pozdní příchody do zaměstnání, trvající i v řádu několika minut.

Závažné porušení pracovních předpisů

Na neomluvenou absenci v práci, která může být kratší než jedna pracovní směna, zákoník práce pohlíží jako na závažné porušení pracovních předpisů. Výjimkou jsou v tomto případě pouze pozdní příchody zanedbatelného rozsahu.

Porušení pracovní kázně hrubým způsobem

Pokud je neomluvená absence v práci dlouhodobější, tedy trvá-li déle než jeden týden, jde o porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem.

Sankce pro zaměstnance

Patříte mezi zaměstnance, kteří mají neomluvenou absenci v práci? Počítejte s tím, že váš zaměstnavatel vás může za tuto absenci tvrdě potrestat. Sankce se přitom nemusejí týkat pouze krácení vaší dovolené, snížení platu a odejmutí některých zaměstnaneckých benefitů, při zvlášť hrubém porušení pracovní kázně vám může dát váš zaměstnavatel i výpověď.

Krácení dovolené

Jestliže tedy máte neomluvenou absenci v práci, váš zaměstnavatel vám může krátit dovolenou, a to za jednu neomluveně zameškanou směnu (tj. pracovní den) o jeden až tři dny. Platí přitom, že neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se pro tento účel mohou sčítat.

Snížení mzdy

Neomluvená absence v práci je porušením pracovních povinností, v důsledku čehož vám může váš zaměstnavatel rovněž snížit mzdu, odebrat prémie nebo odejmout některé zaměstnanecké benefity. Zaměstnanci navíc zaměstnavatel nemůže přiznat mzdu za práci, kterou nevykonával.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno