Nedostavili jste se do práce bez toho, abyste o tom dali svému zaměstnavateli předem vědět? A nemáte k této absenci ani patřičný důvod? V tom případě se jedná o neomluvenou absenci v práci, za kterou vás může váš zaměstnavatel i potrestat.

Omluvená absence v práci

Absence v práci může být buď omluvená, nebo neomluvená. Kdy jde o omluvenou absenci? Jestliže máte například dovolenou, čerpáte náhradní volno za práci přesčas nebo práci ve svátek, jste doma na nemocenské nebo jste dostali placené volno k účasti na pohřbu nejbližších nebo na vlastní svatbě.

Kdy jde o neomluvenou absenci

Podle zákoníku práce má zaměstnanec neomluvenou absenci v práci tehdy, když jeho nepřítomnost na pracovišti není způsobena jeho prokázanou pracovní neschopností, čerpáním dovolené nebo jinou zákonnou překážkou.

Jestliže se tedy nedostavíte do zaměstnání a posléze svému zaměstnavateli neprokážete existenci překážky, která vám znemožnila příchod do práce a která zároveň zakládá váš nárok na pracovní volno, máte automaticky neomluvenou absenci v práci.

Nepřítomnost v práci

Jak zákon na neomluvenou absenci v práci pohlíží? Tato neomluvená absence je vlastně nepřítomností v práci, která trvá celý pracovní den nebo větší počet hodin v jedné směně. Neomluvenou absencí v práci mohou být dokonce i pozdní příchody do zaměstnání, trvající i v řádu několika minut.

Závažné porušení pracovních předpisů

Na neomluvenou absenci v práci, která může být kratší než jedna pracovní směna, zákoník práce pohlíží jako na závažné porušení pracovních předpisů. Výjimkou jsou v tomto případě pouze pozdní příchody zanedbatelného rozsahu.

Porušení pracovní kázně hrubým způsobem

Pokud je neomluvená absence v práci dlouhodobější, tedy trvá-li déle než jeden týden, jde o porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem.

Sankce pro zaměstnance

Patříte mezi zaměstnance, kteří mají neomluvenou absenci v práci? Počítejte s tím, že váš zaměstnavatel vás může za tuto absenci tvrdě potrestat. Sankce se přitom nemusejí týkat pouze krácení vaší dovolené, snížení platu a odejmutí některých zaměstnaneckých benefitů, při zvlášť hrubém porušení pracovní kázně vám může dát váš zaměstnavatel i výpověď.

Krácení dovolené

Jestliže tedy máte neomluvenou absenci v práci, váš zaměstnavatel vám může krátit dovolenou, a to za jednu neomluveně zameškanou směnu (tj. pracovní den) o jeden až tři dny. Platí přitom, že neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se pro tento účel mohou sčítat.

Snížení mzdy

Neomluvená absence v práci je porušením pracovních povinností, v důsledku čehož vám může váš zaměstnavatel rovněž snížit mzdu, odebrat prémie nebo odejmout některé zaměstnanecké benefity. Zaměstnanci navíc zaměstnavatel nemůže přiznat mzdu za práci, kterou nevykonával.

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *