Hrubé porušení pracovní kázně

jste tak obzvlášť hrubým způsobem pracovní kázeň, za což vám může dát váš zaměstnavatel dokonce okamžitou výpověď.

Tři stupně porušení předpisů

Zákoník práce rozlišuje celkem tři stupně porušení povinností, které vyplývají z pracovního řádu. Jde o méně závažné porušení pracovní kázně, závažné porušení pracovní kázně a hrubé porušení pracovní kázně. V prvním případě může být provinilý pracovník upozorněn na možnost výpovědi, v druhém může (ovšem i nemusí) výpověď dostat.

Okamžitá výpověď

Pokud ale dojde k hrubému porušení pracovní kázně, je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci okamžitou výpověď. Právní předpisy ovšem dále přesně neurčují, co lze za hrubé porušení pracovní kázně, závažné porušení pracovní kázně či méně závažné porušení pracovní kázně konkrétně označit.

Rozhodnutí soudu

V případě sporu o klasifikaci konkrétního typu porušení pracovní kázně může dokonce rozhodnout soud, který přihlíží k řadě faktorů. Stupeň intenzity porušení pracovní kázně vymezuje podle osoby zaměstnance, jeho funkce nebo jeho dosavadního plnění pracovních úkolů.

Soud dále pohlíží i na situaci, během níž došlo k porušení pracovní kázně, míru zavinění zaměstnance, způsob a intenzitu porušeních konkrétních povinností a důsledky porušení těchto povinností.

Vymezení hrubého porušení pracovní kázně

Co si pod pojmem hrubé porušení pracovní kázně vlastně představit? Obecně jde o to, že zaměstnanec svým jednáním úmyslně znemožňuje nebo ohrožuje běžnou činnost, kterou zaměstnavatel vykonává.

Hrubým porušením pracovní kázně se myslí také to, že zaměstnanec ohrožuje na zdraví a na životě své spolupracovníky, ale i ostatní lidi, kterými je v rámci svého zaměstnání v kontaktu.

Příklady z praxe

Ve kterých případech vám tedy může dát zaměstnavatele okamžitou výpověď? Přinášíme několik příkladů z praxe, které se týkají právě hrubého porušení pracovní kázně.

  • Jestliže je zaměstnanec během pracovní doby pod vlivem drog či alkoholu.
  • V případě, že zaměstnanec porušil obchodní tajemství společnosti, pro kterou pracuje.
  • Pokud zaměstnanec svému zaměstnavateli úmyslně poškodí majetek nebo z pracoviště odcizí cennou věc.
  • Hrubým porušením pracovní kázně může být i surfování na internetu nebo hraní počítačových her.
  • Zaměstnanec může dostat v rámci hrubého porušení pracovní kázně okamžitou výpověď i tehdy, když bude podvádět s evidencí své pracovní doby.
  • Za porušení pracovních povinností obzvlášť hrubým způsobem může být považována i dlouhodobější absence v práci.

Další sankce

Za porušení pracovní kázně nemusí dostat zaměstnanec pouze výpověď. Zaměstnavatel může zaměstnanci v důsledku jeho provinění například odebrat prémie nebo omezit zaměstnanecké benefity.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno