Pracovní náplň

Pracovní náplň je jedním z údajů, který by měl být obsažen již v pracovní smlouvě. Pracovní náplň je v pracovní smlouvě zpravidla popsána pod vymezením druhu práce, na který je zaměstnanec přijímán.

Co musí obsahovat pracovní smlouva

V pracovní smlouvě se přesně vymezuje druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat. Tento údaj je důležitý i z důvodu, aby jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel navzájem plnili všechny povinnosti, které vyplývají z pracovního poměru a v tomto smyslu souvisí i s případnými změnami sjednaných pracovník podmínek.

Povinnost sjednat druh práce

Druh práce musí být v pracovní smlouvě sjednán za každých okolností. Tato povinnost zamezuje tomu, aby s vámi zaměstnavatel nemohl volně, bez jakéhokoli omezení, disponovat podle svých potřeb.

Vymezení druhu práce

Druh práce je v pracovní smlouvě sjednán z toho důvodu, aby mohl vymezit pracovní náplň zaměstnance. Druh práce bývá ve smlouvě označen nejen jako určitá pracovní funkce či zařazení (např. asistentka, účetní, knihovnice, správce počítačové sítě atd.), ale také jako soubor činností.

Více druhů práce

Pracovní smlouva přitom může obsahovat i dva nebo více druhů práce, které mohou mít také různou pracovní náplň. Druhou sjednanou prací může být například práce malého rozsahu nebo práce, která má sezonní povahu.

Pracovní náplň a pracovní smlouva

Pracovní náplní se upřesňuje sjednaný druh práce. Pracovní náplní se tedy konkretizují činnosti a úkoly, které by měl pracovník v rámci svého zaměstnání vykonávat. V případě, že v pracovní smlouvě bude uveden pouze druh práce, ale nebude zde popsána přesná pracovní náplň, může zaměstnavatel nařízené úkoly a činnosti libovolně měnit.

Popis práce

V pracovní smlouvě může být uvedena samozřejmě i samotná náplň práce. Tímto popisem práce zaměstnavatel blíže vymezuje a konkretizuje pracovní činnosti, které musí zaměstnanec vykonávat v rámci sjednaného druhu práce.

Činnosti v rámci sjednaného druhu práce

Zaměstnavatel vám přitom může přidělovat činnosti pouze v rámci sjednaného druhu práce, který je uveden v pracovní smlouvě. Zákoník práce totiž upozorňuje na to, že tento sjednaný druh práce přesně určuje dispoziční pravomoci zaměstnavatele v situacích, kdy svým pracovníkům přiděluje práci podle pracovní smlouvy.

Pracovní náplň neodpovídající druhu práce

Ve výjimečných případech však pracovní náplň nemusí odpovídat druhu práce, který jste si se svým zaměstnavatelem sjednali v pracovní smlouvě. Zákoník práce konkrétně říká, že jiné práce, než je uvedeno v pracovní smlouvě, jste povinni vykonávat pouze výjimečně, a to pouze v případech a za podmínek , které zákoník práce stanovuje pro převedení na jinou práci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno