Pracovní náplň je jedním z údajů, který by měl být obsažen již v pracovní smlouvě. Pracovní náplň je v pracovní smlouvě zpravidla popsána pod vymezením druhu práce, na který je zaměstnanec přijímán. Co musí obsahovat pracovní smlouva V pracovní smlouvě se přesně vymezuje druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat. Tento údaj je důležitý i z důvodu, aby jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel...

Celý článek