V pracovní smlouvě, která je uzavřena buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou, se zaměstnavatel se zaměstnancem domlouvá na druhu práce, místu výkonu práce a termínu nástupu do práce. Pracovní smlouva, která je dvoustranným právním úkonem, může mít navíc pouze písemnou formu. Přinášíme vám její vzor. Písemná forma smlouvy V případě, aby mohla být pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a...

Celý článek