Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je jedním z lákavých benefitů, které firmy nabízejí svým zaměstnancům. Od roku 2013 mohou zaměstnavatelé přispět svým zaměstnancům na životní pojištění až třicet tisíc korun ročně.

Příspěvek na životní pojištění: Muži vs. ženy

Podle statistik Pojišťovny České spořitelny dostávají příspěvek od svého zaměstnavatele na životní pojištění častěji ženy než muži. Tento zaměstnanecký benefit je nejčastěji využíván ve Středočeském kraji.

Co je životní pojištění

Životním pojištěním se zpravidla rozumí pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití a důchodové pojištění.

Životní pojištění vs. navýšení mzdy

Zaměstnavatelé svým zaměstnancům přispívají na životní pojištění podle statistik v průměru pět až šest tisíc korun ročně. Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je jako způsob odměňování zaměstnance výhodnější než samotné navýšení mzdy.

Zaměstnanec a životní pojištění

Životní pojištění je podporováno státem ve formě daňových výhod. To znamená, že pokud si jako zaměstnanec (nebo osoba samostatně výdělečně činná) platíte životní pojištění, které odpovídá zákonem stanoveným podmínkám, můžete si každým rokem odečíst od základu daně z příjmu pojistné zaplacené na životním pojištění, a to ve výši až dvanáct tisíc korun.

Podmínky pro úsporu na dani

Jaké podmínky musíte splnit, abyste díky životnímu pojištění mohli ušetřit na daních?

  • Musíte mít sjednáno životní pojištění.
  • Ten, kdo sjednává životní pojištění (tj. pojistník), musí být zároveň i pojištěný.
  • Životní pojištění si musíte uzavřít minimálně na pět let a minimálně do jednoho roku, kdy jako pojištěný dosáhnete šedesáti let.
  • V případě, že životní pojištění obsahuje pevnou částku na dožití, musí být její minimální výše čtyřicet tisíc u pojistných smluv na pět až patnáct let a sedmdesát tisíc korun u pojistek nad patnáct let.

Výhoda pro zaměstnavatele

Tento firemní benefit je samozřejmě výhodný i pro samotné zaměstnavatele. Díky životnímu pojištění si totiž může snížit daně nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel.

Od ledna roku 2013 platí, že vklad zaměstnavatele na smlouvu životního pojištění jeho zaměstnancům je osvobozen od daně z příjmu až do výše třicet tisíc korun. Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je rovněž do stejné výše osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění.

Daňově uznatelný náklad

Daná firma tak díky příspěvku na životní pojištění, který je považován za daňově uznatelný náklad, může na povinných odvodech ušetřit za každého svého zaměstnance až 10 200 korun za jeden kalendářní rok.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno