Zaměstnavatel může své zaměstnance motivovat nejen prostřednictvím odměn a případných trestů. Nadřízený může své podřízené motivovat i tak, že jim projeví důvěru a poskytne větší volnost při plnění úkolů. Systém odměn a trestů Jedním ze způsobů, jak motivovat zaměstnance, je nastolení systému odměn a trestů (tj. cukru a biče). Manažeři tak v tomto případě při motivování zaměstnanců na...

Celý článek