Co musí obsahovat pracovní smlouva: Veškeré náležitosti

Pracovní smlouva, kterou mezi sebou uzavírají zaměstnavatel se zaměstnancem, musí obsahovat několik podstatných údajů. K povinným údajům patří zejména druh práce, místo výkonu práce a termín nástupu do práce. Pracovní smlouva může rovněž obsahovat údaje o zkušební době nebo stanovené délce dovolené.

Veškeré náležitosti uvedené v pracovní smlouvě

Pracovní smlouva se uzavírá písemně. Než zaměstnanec pracovní smlouvu stvrdí svým podpisem, měl by si ji důkladně přečíst. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy zůstane zaměstnanci, druhé si nechá zaměstnavatel.

Aby byla pracovní smlouva platná, musí obsahovat veškeré náležitosti. Pracovní smlouva musí mít v sobě uvedeny následující povinné údaje:

Druh práce

Pracovní smlouva může obsahovat i více druhů práce. Proč je přesné vymezení druhu práce v pracovní smlouvě tak důležité? Především z důvodu plnění základních povinností, které vyplývají z pracovního poměru jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

V tomto směru druh práce, uvedený v pracovní smlouvě, souvisí také s případnými změnami sjednaných pracovních podmínek, pokud jde o převedení na jinou práci.

Místo výkonu práce

V pracovní smlouvě je uvedena přesná adresa výkonu práce. Zaměstnanec ovšem může vykonávat práci na více místech.

Den nástupu do práce

Pracovní smlouva musí obsahovat rovněž konkrétní den nástupu zaměstnance do práce. Pokud však zaměstnanec v tento dohodnutý den do práce nenastoupí, aniž by mu v tom bránila nějaká překážka, nebo se jeho zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od této pracovní smlouvy odstoupit.

Doplňkové údaje

Pracovní smlouva může obsahovat i několik doplňkových údajů. A to především:

Zkušební doba

Pracovní smlouva obvykle obsahuje také usnesení o zkušební době. Během této doby, která standardně trvá tři měsíce (někdy ovšem až šest měsíců), si jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou ověřit, zda je pro ně dané pracovní místo to pravé ořechové. V opačném případě lze ve zkušební době podat výpověď, a to z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu. 

Sjednání pracovního poměru na dobu určitou, nebo neurčitou

V případě, že má zaměstnanec dohodnutý pracovní poměr na dobu určitou, musí mít v pracovní smlouvě uvedenou přesnou dobu trvání pracovního poměru. Jestliže ujednání o přesné délce trvání pracovního poměru v pracovní smlouvě chybí, uzavírá zaměstnanec pracovní poměr na dobu určitou.

Pružná pracovní doba

V pracovní smlouvě může být uvedeno rovněž to, zda může zaměstnanec využívat pružnou pracovní dobu. Hlavní podstatou tohoto firemního benefitu je, že zaměstnanec si může zvolit jak začátek, tak i konec pracovního dne.

S pružnou pracovní dobou souvisí i další z doplňkových údajů, který může být uveden v pracovní smlouvě. Jedná se o rozvržení týdenní pracovní doby.

Délka dovolené

Pracovní smlouva často obsahuje i délku dovolené, na kterou má zaměstnanec během kalendářního roku nárok. Každý zaměstnanec má nárok minimálně na čtyři týdny v kalendářním roce. Až osm týdnů za kalendářní rok však čerpají pedagogičtí a akademičtí pracovníci.

Výše mzdy a termín výplaty

Součástí pracovní smlouvy často bývá také určení výše mzdy, kterou zaměstnanec, jenž vykonává danou pracovní pozici, obdrží za jeden kalendářní měsíc. Pracovní smlouva někdy uvádí i přesný termín výplaty této mzdy (například k 21. dni v kalendářním měsíci).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno