content top

Příplatek za práci v noci, za sobotu a neděli

Chodíte do zaměstnání nejen od pondělí do pátku, ale pracujete také o sobotách a nedělích? V tom případě vám ke sjednané mzdě přísluší i speciální příplatek. Na příplatek máte jako zaměstnanci nárok i za práci v noci. Vymezení noční práce Zákoník práce vymezuje noční práci jako zaměstnání vykonávané mezi dvacátou druhou hodinou večerní a šestou hodinou ranní. Délka směny jednoho...

Celý článek

Zákoník práce a dovolená

Každý zaměstnanec má nárok minimálně na čtyři týdny dovolené. Podle zákoníku práce určuje termín dovolené zaměstnavatel, mnohem ideálnější je ovšem vzájemná dohoda. Co dalšího zákoník práce o nároku na dovolenou a jejím čerpání uvádí? Nárok na dovolenou Nárok na dovolenou má podle zákoníku práce zaměstnanec, který u jednoho zaměstnavatele pracoval alespoň šedesát dnů během jednoho...

Celý článek

Pracovní volno na svatbu nebo pohřeb

Chystáte se na svatbu, nebo se naopak musíte zúčastnit pohřbu? V tom případě můžete mít v zaměstnání nárok na pracovní volno, a nemusíte tak zbytečně čerpat dovolenou. Přesné detaily, kdy máte na pracovní volno v případě svatby či pohřbu nárok, jsou specifikovány v zákoníku práce. Pracovní volno na svatbu Jestliže jste se s partnerem rozhodli uzavřít společný sňatek, máte podle zákoníku...

Celý článek

Pracovní výkaz

Pracovní výkaz je dokladem, v němž zaměstnanec zapisuje dobu, kterou odpracoval, a úkoly, které splnil. Pracovní výkaz může mít v každé firmě různou podobu. Zaměstnanci přitom standardně používají týdenní nebo měsíční pracovní výkaz. Podstata pracovního výkazu Pracovní výkaz je dokumentem, který si vede sám zaměstnanec. Zaměstnanec tedy den po dni do pracovního výkazu zaznamenává svou přesnou...

Celý článek

Vyúčtování pracovní cesty

Pokud jste svým zaměstnavatelem vysláni na pracovní cestu, pracujete tedy dle zákoníku práce mimo sjednané místo výkonu práce. Za pracovní cestu vám může zpravidla náležet i příplatek. Jak je to tedy se samotným vyúčtováním pracovní cesty? Cestovní náhrady od roku 2014 Jak je to s cestovními náhradami v případě, že je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu? Od počátku roku 2014 platí nová sazba...

Celý článek

Kontroly při pracovní neschopnosti: Nemocenská kontrola

Jestliže jste onemocněli a byli jste svým ošetřujícím lékařem dočasně uznáni práce neschopnými, máte nárok spolu s tím, že budete doma na neschopence, na dávky nemocenského pojištění. V případě vaší pracovní neschopnosti vás ovšem v době, kdy nemáte vycházky, může navštívit nemocenská kontrola. Náhrada mzdy od zaměstnavatele Zaměstnanec, který je doma na neschopence, dostává prvních dvacet...

Celý článek

Výpověď pro nadbytečnost

Podáním výpovědi pro nadbytečnost končí zaměstnanci pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, který trvá nejméně dva měsíce. Zaměstnanec má také nárok na to, aby mu jeho zaměstnavatel vyplatil odstupné. Výpověď pro nadbytečnost nesmí dostat těhotné ženy, ženy na mateřské dovolené a zaměstnanci na rodičovské dovolené. Odstupné a výpovědní lhůta Zaměstnanci, který dostal od svého...

Celý článek

Výpověď ve zkušební době

V pracovní smlouvě, kterou mezi sebou uzavřeli zaměstnavatel se zaměstnancem, obvykle najdete usnesení o tzv. zkušební době. Během této doby, která standardně trvá tři měsíce, si jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou ověřit, zda je pro ně dané pracovní místo to pravé ořechové. V opačném případě lze ve zkušební době podat výpověď, a to z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu.  Co je...

Celý článek

Ukončení dohody o provedení práce

Jak předčasně ukončit dohodu o provedení práce? Ukončení této dohody je poměrně složité, neboť se o ní v zákoníku práce mluví pouze ve třech paragrafech (§ 74, 75 a 77) a způsob jejího ukončení v těchto částech zákoníku práce – na rozdíl od dohody o pracovní činnosti – výslovně chybí. Podstata dohody o provedení práce Dohoda o provedení práce, která může mít pouze písemnou formu, se...

Celý článek

Zkrácený pracovní úvazek

Nejvyšší přípustný rozsah týdenní pracovní doby na plný úvazek zákoník práce stanovuje na čtyřicet hodin. Vedle toho však existuje i kratší pracovní doba, která je v praxi označována jako zkrácený pracovní úvazek. Zkrácený pracovní úvazek, na němž se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli, bývá nejčastěji obsažen už v samotné pracovní smlouvě. Rozsah běžné týdenní pracovní doby Zákoník...

Celý článek
content top