Kontroly při pracovní neschopnosti: Nemocenská kontrola

Jestliže jste onemocněli a byli jste svým ošetřujícím lékařem dočasně uznáni práce neschopnými, máte nárok spolu s tím, že budete doma na neschopence, na dávky nemocenského pojištění. V případě vaší pracovní neschopnosti vás ovšem v době, kdy nemáte vycházky, může navštívit nemocenská kontrola.

Náhrada mzdy od zaměstnavatele

Zaměstnanec, který je doma na neschopence, dostává prvních dvacet jedna kalendářních dnů své pracovní neschopnosti náhradu mzdy přímo od svého zaměstnavatele. Za první tři dny pracovní neschopnosti mu ovšem náhrada mzdy nepřísluší.

Dávky nemocenského pojištění

Na dávky nemocenského pojištění, jejichž výše se odvíjí od mzdy, má zaměstnanec nárok od dvacátého druhého kalendářního dne trvání své dočasné pracovní neschopnosti. Tyto dávky, které zaměstnanci vyplácí příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, přitom může dostávat nejvýše po dobu 380 kalendářních dnů ode dne nástupu na nemocenskou.

Kdo nemá nárok na nemocenskou

Kdo nemá nárok na nemocenskou? Na dávky nemocenského pojištění nemají nárok lidé pracující na tzv. dohody, nezaměstnaní, ale také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v případě, že si nemocenské pojištění neplatí dobrovolně sami.

Vycházky během neschopenky

Vycházky, které zaměstnanci na neschopence předepisuje ošetřující lékař, mohou trvat maximálně šest hodin denně, a to v době od sedmi hodin ráno do devatenácti hodin večer. Rozhodnutí, zda budou vycházky vymezeny na konkrétní časový úsek, nebo na několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Možnost neomezených vycházek

Omezené vycházky mají rovněž ženy-zaměstnankyně, které jsou na neschopence s rizikovým těhotenstvím. Naopak o předepsání neomezených vycházek mohou svého lékaře požádat těžce nemocní lidé – jde převážně o onkologické pacienty, lidi po operacích srdce nebo po transplantacích.

Nemocenská kontrola

Lidé, kteří jsou na neschopence, by měli přesně dodržovat rozpis vycházek, který jim určil jejich ošetřující lékař. To, jak tyto vycházky dodržují, totiž může pravidelně kontrolovat nejprve jejich zaměstnavatel a posléze zaměstnanci sociální správy. Zaměstnanec, který je doma na nemocenské, musí zároveň dodržovat léčebný režim, který mu předepsal lékař.

V případě, že jsou tito zaměstnanci přistiženi při nedodržení vycházek nebo případně při nedodržení léčebného režimu, může jim být krácena nebo dokonce odňata nemocenská, a to až po dobu 100 kalendářních dní.

Libovolné místo neschopenky

Zaměstnanec nemusí trávit nemocenskou pouze v místě svého trvalého bydliště. V neschopence, kterou vyplňuje ošetřující lékař, by mělo být pro případnou kontrolu uvedeno i místo, kde se bude zaměstnanec během nemocenské zdržovat. Tímto místem může přitom být klidně zaměstnancova chata.

Označení zvonku

V případě kontroly při pracovní neschopnosti by měl mít zaměstnanec, který je na neschopence, zřetelně vyznačen i zvonek, který by měl být v každém případě funkční. Podobná situace platí i pro podnájemníky – zaměstnanec musí například uvést, že kontrolor má zvonit na zvonek nadepsaný jménem Dvořák, u kterého jako podnájemník bydlí.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno