Příplatek za práci v noci, za sobotu a neděli

Chodíte do zaměstnání nejen od pondělí do pátku, ale pracujete také o sobotách a nedělích? V tom případě vám ke sjednané mzdě přísluší i speciální příplatek. Na příplatek máte jako zaměstnanci nárok i za práci v noci.

Vymezení noční práce

Zákoník práce vymezuje noční práci jako zaměstnání vykonávané mezi dvacátou druhou hodinou večerní a šestou hodinou ranní. Délka směny jednoho zaměstnance, který pracuje v noci, přitom nesmí přesáhnout osm hodin v rámci dvaceti čtyř hodin po sobě jedoucích.

Rozvržení noční pracovní doby

Jestliže tato skutečnost není z provozních důvodů možná, zaměstnavatel musí rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka noční směny nepřekročila osm hodin, a to v období maximálně dvaceti šesti po sobě jdoucích týdnů.

Výpočet průměrné délky noční směny

Jak má zaměstnavatel postupovat při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance, který pracuje v noci? Zaměstnavatel může vycházet z pětidenního pracovního týdne. Například tři dvanáctihodinové směny by tak měl rozpočítat do pěti dnů.

Příplatek za práci v noci

Za to, že zaměstnanec nastoupí na noční směnu, přísluší mu ze zákona speciální příplatek za práci v noci. Za noční práci – tedy za práci v době od 22.00 do 6.00 – dostane zaměstnanec jak sjednanou mzdu, tak příplatek za práci v noci, který činí minimálně deset procent průměrného výdělku.

Zaměstnanec se zaměstnavatel mohou sjednat výši příplatku za práci v noci (nebo alespoň jeho minimální výši) přímo v pracovní smlouvě.

Lékařské vyšetření

Práci v noci ovšem nemohou vykonávat všichni zaměstnanci. Před tím, než zaměstnanec nastoupí na noční směnu, musí zaměstnavatel zajistit, aby byl vyšetřen firemním lékařem. Pokud bude práci v noci v rámci svého zaměstnání vykonávat pravidelně, musí se později tomuto vyšetření podrobit alespoň jednou za kalendářní rok.

Práce v noci a mladiství

Práci v noci nesmí dle zákoníku práce vykonávat mladiství zaměstnanci. Pouze výjimečně mohou mladiství starší šestnácti let konat noční práci, která ovšem nepřesahuje jednu hodinu. A to například pokud je to třeba pro jeho výchovu k povolání.

Mladistvý zaměstnanec ovšem může pracovat v noci pouze pod dohledem dalšího zaměstnance, který musí být starší osmnácti let.

Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Podobně jako tomu je v případě práce přes noc, rovněž za práci v sobotu a v neděli zaměstnanec dostane speciální příplatek. Také za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši deseti procent průměrného výdělku.

Zaměstnanec se zaměstnavatel mohou sjednat výši příplatku za práci v sobotu a v neděli (nebo alespoň jeho minimální výši) přímo v pracovní smlouvě.

Příplatek během pracovní cesty

Jste vysláni svým zaměstnavatelem do zahraničí? V tom případě počítejte s tím, že v některých mimoevropských zemích připadá obvyklé pracovní volno na jiné dny v týdnu, než jsou sobota a neděle. Zaměstnavatelé tak svým zaměstnancům, které vysílají na práci do těchto zemí, dávají k dosažené mzdě příplatek, který shodný právě s příplatkem za práci v sobotu a v neděli.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno