Pracovní výkaz

Pracovní výkaz je dokladem, v němž zaměstnanec zapisuje dobu, kterou odpracoval, a úkoly, které splnil. Pracovní výkaz může mít v každé firmě různou podobu. Zaměstnanci přitom standardně používají týdenní nebo měsíční pracovní výkaz.

Podstata pracovního výkazu

Pracovní výkaz je dokumentem, který si vede sám zaměstnanec. Zaměstnanec tedy den po dni do pracovního výkazu zaznamenává svou přesnou pracovní dobu (např. příchod v 8:00 a odchod v 16:30) a detailní popis úkolů, které během dne splnil.

Odevzdání pracovního výkazu

Zaměstnanec vyplněný pracovní výkaz následně (po týdnu či po měsíci) osobně či elektronickou poštou předává svému nadřízenému zaměstnavateli, který prostřednictvím pracovního výkazu vlastně zpětně zkontroluje pracovní činnost svého zaměstnance.

Před výplatním termínem

Zaměstnanec by měl navíc vyplněný pracovní výkaz po ukončení kalendářního měsíce svému zaměstnavateli odevzdat ještě před výplatním termínem. Na základě pracovního výkazu totiž může zaměstnavatel zpracovávat i výplatu.

Ručně, nebo na počítači

Pracovní výkaz má v současné době zpravidla elektronickou podobu. Svůj pracovní výkaz si zaměstnanci nejčastěji vedou v počítačovém programu Microsoft Excel. Zaměstnanci, kteří pro výkon práce počítač nepoužívají, si mohou samozřejmě vést svůj pracovní výkaz takzvaně „na papíře“.

Co musí pracovní výkaz obsahovat

Pracovní výkaz může mít u každé společnosti jinou firmu. V každém případě by měl ale obsahovat několik základních údajů, mezi které patří především:

  • Jméno zaměstnance
  • Název vykonávané pozice
  • Druh pracovního poměru
  • Vykazovaný měsíc a rok
  • Počet odpracovaných hodin za jeden pracovní den (od–do)
  • Zaznamenání pracovní přestávky (od–do)
  • Počet odpracovaných hodin celkem (tj. za jeden kalendářní týden, nebo jeden kalendářní měsíc)
  • Detailní popis vykonávané práce během jednoho pracovního dne
  • Zaznamenání absencí v zaměstnání

Vzor pracovního výkazu

Vzor pracovního výkazu si můžete stáhnout například zde:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno