content top

Ukončení pracovního poměru dohodou

zaměstnavatel se zaměstnancem. Tento dvoustranný úkon musí mít písemnou formu. Jeho součástí musí být datum ukončení pracovního poměru, měl by obsahovat i důvod ukončení pracovního poměru a také způsob vypořádání nevyčerpané dovolené. Ukončení dohodou versus výpověď V čem se ukončení pracovního poměru dohodou liší od výpovědi z pracovního poměru? Na rozdíl od dohody je totiž výpověď...

Celý článek

Výpověď z pracovního poměru

Podáním výpovědi může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. V obou případech má zaměstnanec nárok minimálně na dvouměsíční výpovědní lhůtu. Zaměstnanec má nárok na odstupné pouze tehdy, pokud výpověď z pracovního poměru podá jeho zaměstnavatel. Výpověď podaná zaměstnavatelem Z jakých důvodů může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď? Zaměstnavatel může ve...

Celý článek
content top