zaměstnavatel se zaměstnancem. Tento dvoustranný úkon musí mít písemnou formu. Jeho součástí musí být datum ukončení pracovního poměru, měl by obsahovat i důvod ukončení pracovního poměru a také způsob vypořádání nevyčerpané dovolené. Ukončení dohodou versus výpověď V čem se ukončení pracovního poměru dohodou liší od výpovědi z pracovního poměru? Na rozdíl od dohody je totiž výpověď...

Celý článek