Srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy dělíme na dobrovolné a nedobrovolné. K dobrovolným srážkách ze mzdy, v rámci kterých mezi sebou zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu, patří například srážky za užívání služebního bytu či služebního telefonu nebo srážky za stravné. Nedobrovolné srážky ze mzdy Na rozdíl od dobrovolných srážek ze mzdy jsou nedobrovolné srážky ze mzdy prováděny bez souhlasu zaměstnance....

Celý článek