Byli jste přijati na novou pracovní pozici. Než ale do zaměstnání nastoupíte a podepíšete pracovní smlouvu, musíte se ještě nechat podrobit vstupní prohlídce. Proč se vlastně vstupní prohlídka do zaměstnání provádí? Lékař pověřený firmou, do níž máte nastoupit, totiž musí posoudit vaši zdravotní způsobilost ve vztahu k práci, kterou budete vykonávat. Co říká zákoník práce Podle zákoníku práce...

Celý článek