O zaměstnanci, jehož náplní práce je vedení lidí neboli leadership, by se dalo v současné době říci, že by měl být spíše partnerem než přímo pouze nadřízeným svých podřízených spolupracovníků. Co je hlavní podstatou leadershipu a jak by měl zaměstnanec, jež je pověřen vedením lidí, postupovat? Dvojí chápání pojmu Vedení lidí je chápáno jako dílčí manažerská funkce, ovšem některé...

Celý článek