Podle zákoníku práce zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil během plnění práce. Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci prokáže, že škodu skutečně způsobil, musí tento pracovník svému zaměstnavateli nahradit vzniklou škodu, a to zpravidla v penězích. Odpovědnost zaměstnance za škodu Zaměstnanec odpovídá svému zaměstnavateli pouze za škodu, kterou mu zaměstnavatel prokáže. Jak...

Celý článek